We’re going on holiday » Tiếng Anh Cơ Bản 1 2022

PRONUNCIATION

Ngữ điệu được xem như là một tiêu chí cốt lõi (core criteria) để đánh giá khả năng nói của người sử dụng và người học tiếng Anh. Nhưng tại sao nó lại đóng vai trò quan trọng như vậy?


Ngữ điệu (Intonation) được hiểu đơn giản là sự lên và xuống của giọng nói. Người nghe có thể hiểu nhầm hoặc hiểu sai hoàn toàn ý của người nói nếu như người nói sử dụng sai ngữ điệu, bởi ngữ điệu được so sánh như là hồn của câu.


Trong tiếng Anh có hai loại ngữ điệu chính đó là ngữ điệu lên (the rising tune) và ngữ điệu xuống (the falling tune). Ngoài ra bạn có thể kết hợp cả hai và gọi là ngữ điệu kết hợp lên xuống (the rising – falling / the falling – rising tune). Các trường hợp cụ thể như sau:

1. Falling Tune ( ngữ điệu xuống)

Ngữ điệu xuống được thể hiện bằng cách giảm âm điệu giọng nói xuống ở trong các trường hợp sau:

– Dùng trong câu chào hỏi:

Hello! ↓ (Xin chào)

– Dùng trong câu cảm thán:

Oh, thank goodness! ↓ (Ôi cảm ơn trời phật!)

– Dùng trong câu đề nghị:

Let’s go! ↓ (Đi thôi!)

Let’s eat! ↓ (Chúng ta ăn đi!)

READ  Bài 5: Thì hiện tại đơn với động từ to beUnit 5: Present Simple - to be » Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản 2022

– Dùng trong câu trần thuật:

Jolene loves her children. ↓ (Jolene yêu những đứa con của cô ấy)

– Dùng trong câu gọi:

Tom, come here and give me a hand. ↓(Tom, lại đây giúp em một tay)

– Dùng trong câu hỏi bắt đầu bằng từ để hỏi (who, whose, whom, which, what, when, where, why, và how)

When is your birthday? ↓ (Sinh nhật của bạn khi nào?)

– Dùng trong yêu cầu hoặc mệnh lệnh:

Leave me alone! ↓ (Để cho tôi yên!)

– Dùng trong câu hỏi đuôi (khi người nói chờ đợi sự đồng ý của người nghe)

You love him, don’t you? ↓ (Em yêu anh ấy phải không?)

2. Rising Tune ( ngữ điệu lên)

Ngữ điệu lên được thể hiện bằng cách tăng âm điệu giọng nói lên cao ở trong các trường hợp sau:

– Dùng trong các câu hỏi nghi vấn “có…không”

Can you speak Spanish? ↑(Bạn có thể nói được tiếng Tây Ban Nha không?)

– Dùng trong câu hỏi đuôi khi người nói muốn hỏi thông tin:

He betrayed you, didn’t he? ↑(Anh ta phản bội cậu, phải không?)

– Dùng trong câu mệnh lệnh (nhưng ít mang tính chất ra lệnh hơn ngữ điệu xuống, đặc biệt khi dùng với “please”)

Turn off the light, please. ↑ (Làm ơn tắt đèn giúp tôi)

– Dùng trong câu xác định nhưng hàm ý câu hỏi:

You are Jennifer Lopez? ↑ (Cô là Jennifer Lopez ư?)

– Dùng với từ xưng hô:

READ  Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt 2022

My friend ↑, nice to meet you here. (Ông bạn, thật vui khi gặp ông ở đây)

TASK 1

Chúng ta cùng bắt đầu phần luyện tập dưới đây nhé!




loading…

TASK 2

Firstly, listen to the telephone conversation between John Watt and Will Knott. Watt is pronounced like
“What”. Knott is pronounced like “Not”. Pay attention to falling and rising tune. Then record your voice and
submit.

Đầu tiên, các bạn hãy lắng nghe cuộc nói chuyện điện thoại giữa John Watt và Will Knott. Watt được phát âm giống “What”. Knott thì phát âm giống “Not”. Các bạn hãy chú ý tới ngữ điệu lên và xuống! Sau khi nghe xong các bạn hãy thu âm lại bằng giọng của mình rồi nhấn gửi bài thu âm nhé!

See more articles in the category: Ngữ pháp toàn thư

Leave a Reply