Cách dùng Immediately, The moment và một số liên từ khác 2022

Trong tiếng Anh-Anh, immediately directly có thể được dùng như một liên từ có nghĩa ngay khi (as soon as).

Ví dụ:

Tell me immediately you have the news.

(Báo tôi ngay lập tức khi anh có tin gì mới.)

I knew something was wrong immediately I arrived. 

(Tôi biết có điều gì đó không ổn ngay khi vừa đến.)

Directly I walked in the door, I smelt smoke.

(Ngay khi tôi bước vào, tôi đã ngửi thấy khói.)

The moment (that), the instant (that), the second (that), the minute (that) cũng được dùng tương tự như hai từ trên. (trong cả Anh-Anh và Anh-Mỹ.)

Ví dụ:

Telephone me the moment (that) you get the results.

(Gọi cho tôi ngay khi anh nhận được kết quả.)

I love you the instant (that) I saw you.

(Anh yêu em ngay khi mới gặp em.)

See more articles in the category: Ngữ pháp toàn thư
READ  Từ vựng và thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành Nông nghiệp 2022

Leave a Reply