Bài 34 – Phụ âm /ʒ/ (Consonant /ʒ/) » Phụ âm /ʒ/ (Consonant /ʒ/) » Bài 34 – Phụ âm /ʒ/ 2022

Cụm từ

Nghĩa


an unusual garagePACB_AUDIO

một ga-ra khác thường


an Asian television

programmePACB_AUDIO

một chương trình truyền hình châu Á


casual occasionsPACB_AUDIO

những dịp thông thường


usual film genresPACB_AUDIO

các thể loại phim thông thường


a massage for pleasurePACB_AUDIO

xoa bóp để thư giãn


an occasional leisure activityPACB_AUDIO

hoạt động giải trí không thường xuyênMagpie geese live in northern Australia, and the journey their goslings have to make in order to feed is also dangerous.

Ngỗng bồ các sống ở phía bắc nước Úc, và cuộc hành trình mà con của chúng phải thực hiện để kiếm ăn thì cũng nguy hiểm.


Magpie males are very unusual in that normally they will mate with two females,
who will both lay in the same nest.

Ngỗng bồ các đực rất khác thường ở chỗ thông thường chúng sẽ giao phối với hai con cái mà cả hai sẽ đẻ trứng trong cùng một tổ.


So it’s usually three adults, and only occasionally two, that escort their young.
READ  Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt 2022

Vì vậy, thông thường có ba con ngỗng trưởng thành, và chỉ thỉnh thoảng là hai con, hộ tống những con ngỗng con của mình.
See more articles in the category: Ngữ pháp toàn thư

Leave a Reply