HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH TOÀN THƯ

Bạn có thắc mắc về cách sử dụng dấu chấm phẩy hoặc các vị trí của trạng từ trong câu? Nếu vậy bạn đã thực sự tìm đúng nơi. Vobmapping.vn là hệ thống học từ vựng tiếng Anh, bao gồm chuyên mục Ngữ pháp tiếng Anh toàn thư với hàng trăm bài hướng dẫn một cách chi tiết và đầy đủ. Trong đó, các quy tắc hướng dẫn sử dụng ngữ pháp tiếng Anh được giải thích rõ ràng và có nhiều ví dụ minh hoạ. Các quy tắc ngữ pháp được phân loại theo 8 chủ điểm quan trọng bao gồm: Adjectives (tính từ), Adverbs (trạng từ), Nouns (danh từ), Relative clauses (mệnh đề quan hệ), Puntuation (dấu chấm câu), Determiner (từ chỉ định), Speech (câu tường thuật), Verbs & Verb tenses (Động từ & Thì).

DANH TỪ

Danh từ là những từ chỉ người, địa điểm, và những thứ gì đó. Chúng chỉ ra đối tượng chúng ta nói đến là gì. Những ví dụ như là: cat, Jack, rock, Africa, & it là những danh từ.

TÍNH TỪ

Những tính từ dùng để bổ nghĩa hoặc mô tả cho danh từ. Những từ giống như: tall, beautiful, irresponsible, & boring là những tính từ.

TRẠNG TỪ

Trạng từ là loại từ bổ nghĩa cho các tính từ, động từ hoặc các trạng từ khác. Chúng ta cho chúng ta biết như thế nào (how), khi nào (when) và nơi nào (where) mà mọi thứ diễn ra. Chúng biểu thị số lượng, cường độ, tần suất và những đánh giá.

TỪ CHỈ ĐỊNH

Các mạo từ, định lượng từ và từ chỉ định khác để bổ nghĩa cho danh từ. Chúng dùng với danh từ cũng giống như các tính từ đứng trước danh từ. Chỉ định từ giúp chúng ta xác định rõ những gì chúng ta đang nói đến.

ĐỘNG TỪ VÀ THÌ

Động từ là những từ chỉ hành động. Chúng cho chúng ta biết những gì đang xảy ra trong các thời điểm nào (quá khứ, hiện tại, tương lai). Các động từ được dùng theo dạng gián tiếp cũng là một phần quan trọng của ngữ pháp tiếng Anh.

CÂU TƯỜNG THUẬT

Khi chúng ta tường thuật những gì mà ai đó từng nói, chúng ta có thể trích dẫn trực tiếp hoặc gián tiếp. Các quy tắc nói gián tiếp là một phần quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh.

DẤU CHẤM CÂU

Dấu chấm câu không phải là một phần trong ngữ pháp sử dụng trong giao tiếp, nhưng đó là phần cần thiết để làm chủ trong văn viết tiếng Anh.

MỆNH ĐỀ QUAN HỆ

Chúng ta sử dụng các mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh để tạo các câu văn phức tạp hơn và chính xác hơn.

Close

Chào mừng bạn đến với Hệ thống liên kết cụm từ Vob Mapping!

Hướng dẫn các bước học tập cụm từ tiếng Anh trên website:
  • 1Đọc hiểu cụm từ, nghĩa tiếng Việt, câu ví dụ trên mỗi Flashcard.
  • 2Nghe âm thanh và đọc lặp lại tối thiểu 5 lần cho mỗi Flashcard.
  • 3Đặt 1 câu ví dụ bằng tiếng Anh có chứa cụm từ trên Flashcard vào khung comment, thầy Ce Phan sẽ sửa lỗi cho bạn.
  • 4Làm bài trắc nghiệm ôn tập sau khi bạn đặt đủ 24 câu ví dụ cho 24 Flashcard.
Bắt đầu học