(to) make a living là gì? Live nghĩa là gì?

(to) make a living

làm vừa đủ sống, để kiếm sống

(to) make a living

They expect tips from the customer to make a living.

Họ mong nhận tiền boa từ khách hàng để trang trải cuộc sống.

Live nghĩa là gì?

lives /laif/

 • danh từ, số nhiều lives /laivz/
  • sự sống
  • đời sống, sinh mệnh, tính mệnh
   • to lay down one’s life for the country: hy sinh tính mệnh cho tổ quốc
   • a matter of life and death: một vấn đề sống còn
  • đời, người đời
   • to have lived in a place all one’s life: đã sống ở đâu suốt cả đời
   • for life: suốt đời
   • hard labour for life: tội khổ sai chung thân
  • cuộc sống, sự sinh sống, sự sinh tồn
   • we are building a new life: chúng ta đang xây dựng một cuộc sống mới
   • the struggle for life: cuộc đấu tranh sinh tồn
  • cách sống, đời sống, cách sinh hoạt
   • the country life: đời sống ở nông thôn, cách sinh hoạt ở nông thôn
  • sinh khí, sinh lực, sự hoạt động
   • to be full of life: dồi dào sinh lực, hoạt bát
  • tiểu sử, thân thế
   • the life of Lenin: tiểu sử Lê-nin
  • tuổi thọ, thời gian tồn tại
   • the life of a machine: tuổi thọ của một cái máy
   • a good life: người có thể sống trên tuổi thọ trung bình
   • a bad life: người có thể không đạt tuổi thọ trung bình
  • nhân sinh
   • the philosophy of life: triết học nhân sinh
   • the problem of life: vấn đề nhân sinh
  • vật sống; biểu hiện của sự sống
   • no life to be seen: không một biểu hiện của sự sống; không có một bóng người (vật)
  • as large as life
   • (xem) large
  • to escape with life and limb
   • thoát được an toàn
  • for one’s life
   • for dear life
    • để thoát chết
   • to run for dear life: chạy để thoát chết
   • for the life of me
    • upon my life
     • dù chết
    • I can’t for the life of me: dù chết tôi cũng không thể nào
    • to bring to life
     • làm cho hồi tỉnh
    • to come to life
     • hồi tỉnh, hồi sinh
    • to have the time of one’s life
     • chưa bao giờ vui thích thoải mái như thế
    • high life
     • xã hội thượng lưu, xã hội tầng lớp trên
    • in one’s life
     • lúc sinh thời
    • in the prime of life
     • lúc tuổi thanh xuân
    • to see life
     • (xem) see
    • single life
     • (xem) single
    • to take someone’s life
     • giết ai
    • to take one’s own life
     • tự tử, tự sát, tự vẫn
    • to the life
     • truyền thần, như thật
See more articles in the category: flashcard

Leave a Reply