(to) get married to s.o là gì? Married là gì??

(to) get married to s.o

kết hôn, lấy ai, cưới ai

(to) get married to s.o

We’re planning on getting married in May.

Chúng tôi dự định sẽ kết hôn vào tháng Năm.

Married là gì?

Từ: married
/’mærid/

tính từ

  • cưới, kết hôn, thành lập gia đình

to get married

  • thành lập gia đình

a newly married couple

một cặp vợ chồng mới cưới

  • (thuộc) vợ chồng

married life

đời sống vợ chồng

Phân biệt Marry với get married và be married

to marry (someone)– Đây là một động từ thông thường. Nó chỉ khoảng thời gian để hai người trở thành vợ chồng của nhau. Không nói I married with someone. Nó là không chính xác. Và không nói I married to someone. Đây cũng là cách nói không chính xác.

Câu đúng là: I married Mai 3 years ago.
to get married– Nó nói về việc hai người đã cưới, làm cho mọi người nghĩ về đám cưới
Câu chính xác: I got married.
to get married to (someone)– Chúng ta sẽ nghĩ về câu dâu chú rể trong đám cưới. Không nói I got married with someone. Nó là một câu không đúng
Câu đúng: I got married to Sam.
to get married in (someplace)– Chúng ta nghĩ về địa điểm tổ chức đám cưới
Câu chính xác: I got married in Hawaii.
to be married– Câu này dùng để chỉ tình trạng bản thân. Nó trả lời cho câu hỏi ” Are you married or are you single?”Câu chính xác: I am married.
to be married (to someone)– Cũng là tình trạng hôm nhân, nhưng nói rõ đã kết hôn với ai. But who is married to you?
Câu chính xác : I am married to Sam.
Kết luận– Khi bạn sử dụng to marry hoặc  to get married, nghĩ về đám cưới. Khi bạn sử dụng  to be married, nghĩ về cuộc sống hôn nhân của một người bây giờ
See more articles in the category: flashcard
READ  (to) boost sales là gì? Doanh số bán hàng tiếng Anh là gì?

Leave a Reply