(to) get dressed up là gì? get dressed là gì là gì?

(to) get dressed up

ăn mặc chỉnh tề (để đi đến một sự kiện nào đó)

(to) get dressed up

I hate getting dressed up for special occasions.

Tôi ghét phải ăn mặc chỉnh tề vào những dịp đặc biệt.

get dressed là gì là gì?

Phân biệt cách dùng dress, get dressed, dress up, dress myself

–    I must get up and dress/get dressed

Tôi phải dậu và mặc quần áo đâu.

(Không dùng  * dress up*)

–    Polly’s    nearly learned how to dress/dress herself now.

Giờ đây. Plly gần như biết cách tự mặc quần áo cho mình.

(động từ phãn thân dùng để nói đến trẻ em. Người tàn tật… để chỉ ra một sự cố gắng có ý thức)

–    Get dressed!

Mặc quần áo vảo đi nào!

(Không dùng  * Dress yourself*)

–    Is  everyone  required to dress up  for this party?

Ai cũng phải mặc phục sức để dự buổi lễ đại tiệc này à?

(Không dùng  * dress*)

(= wear special clothes: mặc quần áo đặc biệt: I’m going to dress up as Napoleon; hay trong bảnh bao khác thường: You’re all dressed up!  Tất cả các bạn phải mặc lễ phục!)

See more articles in the category: flashcard
READ  Cause là gì? (be) caused by diverse factors là gì?

Leave a Reply