(to) dump rubbish in inappropriate places là gì? Dump rubbish là gì?

(to) dump rubbish in inappropriate places

đổ rác ở những nơi không phù hợp

dump rubbish

I always try to find a garbage bin to throw my trash in. I don’t like to dump rubbish in inappropriate places.

Tôi luôn luôn cố gắng tìm sọt rác để vứt rác. Tôi không muốn đổ rác ở những nơi không phù hợp.

dump rubbish là gì?

 • Phát âm : /’rʌbiʃdʌmp/
  + danh từ
 • nơi chứa rác, chỗ đổ rác

 DUMP NGHĨA LÀ GÌ?

 • Dump trong tiếng anh mang rất nhiều ý nghĩa khác nhau, bao gồm:
 • Vật ngắn bè bè, người lùn bè bè
 • Thẻ chì
 • Đồng đum, đồng xu
 • Đổ thành đống, vứt bỏ, gạt bỏ
 • Đổ ầm xuống, ném phịch xuống
 • Đống rác, nơi đổ rác; nơi rác rưởi bừa bãi

Dump được phát âm như sau: [ dʌmp]

CẤU TRÚC VÀ CÁCH DÙNG DUMP TRONG CÂU TIẾNG ANH

Trong câu tiếng anh, Dump có thể là động từ hoặc danh từ. Một số cách dùng phổ biến của Dump như sau:

Loại từ

Cách dùng

Ví dụ

Động từ

để đặt hoặc thả một thứ gì đó nặng một cách bất cẩn mà không quan tâm nó đi đâu, hoặc để loại bỏ thứ gì đó hoặc ai đó không còn muốn

 • She just came back from the market with 5 shopping bags and dumped them on the table when she came in.
 • Cô ấy vừa đi chợ về với 5 túi đồ và vứt trên bàn khi cô ấy bước vào.

để loại bỏ thứ gì đó không mong muốn, đặc biệt là bằng cách để nó ở nơi không được phép

 • The product was so unpopular that management decided to dump it. 
 • Sản phẩm không được ưa chuộng đến nỗi ban lãnh đạo quyết định phá hủy nó

để bán một lượng lớn thứ gì đó mà bạn không muốn giữ lại hoặc bán hàng hóa không mong muốn với giá rất rẻ, thường là ở các quốc gia khác

 • They dumped expired food to the poor.
 • Họ bán phá giá thực phẩm hết hạn cho người nghèo

đột ngột kết thúc mối quan hệ lãng mạn mà bạn đang có với ai đó

 • If he treats you so badly, why don’t you dump him?
 • Nếu anh ta đối xử tệ với bạn như vậy, tại sao bạn không kết thúc với anh ta đi?

ngừng sử dụng hoặc hỗ trợ một cái gì đó hoặc ai đó

 • The company  has dumped plans for British personnel after troubled stock market conditions.
 • Công ty đã từ bỏ kế hoạch cho nhân sự người Anh sau khi điều kiện thị trường chứng khoán gặp khó khăn

để bán hàng hóa với giá rẻ đến mức các công ty ở quốc gia đó không thể cạnh tranh công bằng

 • They believe that foreign manufacturers are dumping in the market.
 • Họ tin rằng các nhà sản xuất nước ngoài đang bán phá giá trên thị trường.

vứt thứ gì đó ở nơi không phù hợp hoặc được pháp luật cho phép

 • Toxic waste is dumped into local rivers, which increases health and environmental problems.
 • Chất thải độc hại được đổ vào các con sông địa phương, làm gia tăng các vấn đề về sức khỏe và môi trường.

để di chuyển thông tin từ bộ nhớ của máy tính để lưu trữ

 • Remember to dump all data on an external hard drive as a backup.
 • Bạn nhớ lưu trữ tất cả dữ liệu vào ổ cứng ngoài để làm bản sao lưu.

Danh từ

một nơi mà mọi người được phép bỏ rác của họ

 • I’ll have someone clean up the basement and take everything you don’t want to be dumped.
 • Tôi sẽ nhờ người dọn dẹp tầng hầm và lấy mọi thứ mà bạn không muốn đổ đi.

một nơi rất khó chịu và kém hấp dẫn

 • This area is a complete dump.
 • Khu vực này là một bãi rác hoàn toàn

nơi lưu trữ những thứ thuộc một loại cụ thể, đặc biệt là của quân đội

Bãi rác cũng là bất kỳ nơi nào lộn xộn hoặc bạn không thích vì nó có chất lượng thấp

 • Why are these in the dump?
 • Tại sao những thứ này lại ở trong bãi rác?
 • That old car was dumped in the wasteland south of town.
 • Chiếc xe cũ đó đã bị vứt ở bãi đất hoang phía nam thị trấn
 • Due to health reasons, she missed too many rehearsals and was dumped from the cast.
 • Vì lý do sức khỏe, cô đã bỏ lỡ quá nhiều buổi tập và bị loại khỏi vòng casting.
 • This place is quite far from the landfill and you have to bring your household garbage to the town dump.
 • Nơi này khá xa bãi rác và bạn phải mang rác sinh hoạt của mình đến bãi rác của thị trấn.
READ  (to) come up with something là gì? Come up with là gì?

MỘT SỐ CỤM TỪ LIÊN QUAN

  • dump bin: thùng rác
  • dump truck: xe tải tự đổ
  • dump on: đổ về
  • have/take a dump: để đưa chất trong ruột ra khỏi cơ thể
  • ammunition dump: bãi chứa đạn dược
  • arms dump: bãi chứa vũ khí
  • weapons dump: bãi chứa vũ khí
  • food dump: bãi chứa thức ăn
See more articles in the category: flashcard

Leave a Reply