The rest (of)+ N là gì? Còn lại trong tiếng Anh là gì?

The rest (of)+ N

phần còn lại của.

the rest (of)+ N

Steve Jobs’ vision of a “computer for the rest of us” sparked the PC revolution and made Apple an icon of American business.

Tầm nhìn của Steve Job “máy tính cho phần còn lại của chúng ta” đã châm ngòi cho cuộc cách mạng máy tính, làm Apple trở thành một bt của kinh doanh của Mỹ

Còn lại trong tiếng Anh là gì?

to remain

 • chiếm đoạt tất cả những gì còn lại của to arrogate all that remains of…
 • other; remaining
 • sáu du khách còn lại thì sao? how about the remaining six travellers?; how about six other travellers?
 • 20 quan còn lại anh định làm gì? what are you going to do with the remaining twenty francs?
 • remainder
 • phần đời còn lại của anh ta ra sao? what was the remainder of his life like?
 • xem còn thừa

Từ điển Việt Anh – Hồ Ngọc Đức

 • còn lại

  To remain, to be left

Từ điển Việt Anh – VNE.

 • còn lại

  to remain, be left; remaining

 • leave
  remaining
  tín hiệu còi còn lại để thiêu (đốt): time remaining until burnout
  remanent
  dư, còn lại: remanent
 • bán kính thử Brinell được tính bằng cách chia khối lượng tính bằng kilogam cho diện tích phần lõm còn lại tính bằng milimet vuông
  Brinell test is calculated by dividing the load in kilograms by the curved area in square millimeters of the resulting indentation
  cặn dầu còn lại
  short residuum
  chuỗi còn lại
  residue series
  dầu nặng (phần còn lại sau khi cất phần nhẹ)
  reduced crude oil
  độ ẩm còn lại
  retained moisture
  độ âm còn lại
 • residual moisture
  độ chứa hơi còn lại
  residual moisture content
  độ cứng còn lại
  residual hardness
  giá trị còn lại
  return value
  giá trị còn lại
  salvage value
  khe còn lại
 • residual gap
  nhiệt còn lại
 • afterheat
  nhiệt lượng còn lại
 • residual heat
  phần còn lại
 • remainder
  phần còn lại
 • residual
  phần còn lại
 • residue
  phần còn lại
 • residuum
  phần còn lại
 • rest
  phần còn lại không cháy
 • noncombustible residue
  phần còn lại trên sàng
 • residue on sieve
  phần còn lại trên sàng
 • sieve residue
  rung động còn lại
 • residual vibration
  tỷ lệ lỗi còn lại (sau khi đã sửa lỗi)
 • residual error ratio
  vật liệu còn lại trên sàng
 • material retained on sieve
 • residual
  biến tố còn lại: residual variance
  cặn bã còn lại: residual
  cổ phiếu thường còn lại: residual equity
  di sản còn lại: residual legacy
  giá trị còn lại: residual value
  giá trị còn lại (sau khi trừ tổn thất): residual value
  giá trị còn lại ước tính: estimated residual value
  người thừa hưởng di sản còn lại: residual legatee
  phần còn lại: residual
  số lượng còn lại: residual amount
  tài sản còn lại: residual property
  tài sản thừa kế còn lại: residual estate
  thu nhập còn lại: residual income
  yêu cầu trả số lương còn lại: residual claimant of wages
 • residual income
  thu nhập còn lại: residual income
 • cái còn lại
  remnant
  đồ còn lại
  tag end
  di sản còn lại
  residuary legacy
  dư nợ (nợ còn lại sau khi quyết toán)
  account outstanding
  giá trị còn lại
  junk value
  giá trị còn lại
 • residue
  giá trị còn lại
  reviver
  giá trị còn lại
  salvage value
  giá trị còn lại
  service potential
  giá trị còn lại của xác tàu bị nạn
 • wreckage value
  giá trị còn lại tài sản cố định
  remainder price of fixed assets
  giá trị khấu hao còn lại
  depreciated value
  hàng còn lại
 • tag end
  mảnh vụn còn lại
  debris
  người được hưởng quyền còn lại
  remainderman
  người được nhận tài sản còn lại
  remainderman
  những người còn lại
 • remainder
  phần chia còn lại
  talon
  phần còn lại
  odds and ends
  phần còn lại
  remainder
  phần còn lại
  residue

   

See more articles in the category: flashcard
READ  Mustard greens là gì?

Leave a Reply