Screw things up là gì? “Screw up” là gì?

Screw things up

làm đổ vỡ / phá tung mọi chuyện

Screw things up

Everything was perfect until he screwed things up.

Mọi thứ đều hoàn hảo cho đến khi anh ấy phá tung mọi chuyện.

“Screw up” là gì?

“Screw” là cái đinh, động từ là vặn đinh, đóng đinh. Ví dụ:

  • The clock is screwed to the wall. (Cái đồng hồ được đóng đinh lên tường)

Tuy nhiên, “screw up” là một cái slang chả liên quan gì đến đinh ốc cả. “To screw up something” hoặc “to screw something up” là làm một cái gì đó quá tệ, quá dở, làm be bét, làm hỏng chuyện. Đồng nghĩa với nó là “mess up”. Ví dụ:

  • I screwed up my makeup so now I have to start over again. (Tôi làm hỏng lớp trang điểm nên giờ phải bắt đầu lại từ đầu.)

Ngoài ra, “screw up” còn có nét nghĩa nặng hơn khi áp dụng với con người, đó là gây tổn thương ai đó, khiến họ đau buồn, mất tinh thần. Ví dụ:

  • He is used to be a nice kid but his parent’s divorce has screwed him up. (Thằng bé từng rất ngoan nhưng bố mẹ li dị đã hủy hoại cậu ấy.)

Một người “screwed-up” (adj) là người đã trải qua chuyện gì đó tồi tệ khiến họ trở thành con người không bình thường mà luôn buồn bã, khó chịu, người có vấn đề. Ví dụ:

  • This is something that only screwed-up guys do. (Đây là điều chỉ có mấy thằng có vấn đề mới làm.)
READ  (;) CÁCH SỬ DỤNG DẤU CHẤM PHẨY TRONG TIẾNG ANH

Cái slang này cũng có hình thức danh từ: a screw-up, nghĩa là một tình huống, một việc đã bị hỏng bét nhè. Ví dụ:

  • My relationship is a screw-up. (Chuyện tình cảm của tôi là một mớ bét nhè.)

Bonus thêm một idiom với từ “screw”, đó là: “screw up your courage”, nghĩa là thu hết can đảm để làm gì. Ví dụ:

  • She screwed up her courage and told her mom the bad news. (Cô ấy thu hết can đảm và báo với mẹ tin xấu.)

Tóm lại: “ to screw something up” là làm hỏng chuyện, “to screw somebody up” là làm ai đó mất tinh thần, “to screw up your courage” là lấy can đảm để làm gì, a screw-up là một tình huống bét nhè.

See more articles in the category: flashcard

Leave a Reply