Plucking the goose là gì? Geese là gì?

Plucking the goose

Vặt lông ngỗng (vịt)

Plucking the goose

“The art of taxation consists in so plucking the goose as to obtain the largest possible amount of feathers with the smallest possible amount of hissing.”

Nghệ thuật của thu thuế giống như việc vặt lông ngỗng (vịt) đó là làm sao để vặt được nhiều lông mà con ngỗng kêu nhỏ nhất có thể.

Geese là gì?

geese /gu:s/

 • danh từ, số nhiều geese
  • (động vật học) ngỗng, ngỗng cái
  • thịt ngỗng
  • người ngốc nghếch, người khờ dại
  • all his geese are swans
   • (xem) swan
  • can’t say bo to a goose
   • (xem) bo
  • to cook that lays the golden eggs
   • tham lợi trước mắt
 • danh từ, số nhiều gooses
  • bàn là cổ ngỗng (của thợ may)

Từ điển WordNet

n.

 • web-footed long-necked typically gregarious migratory aquatic birds usually larger and less aquatic than ducks
 • a man who is a stupid incompetent fool; fathead, goof, goofball, bozo, jackass, cuckoo, twat, zany
 • flesh of a goose (domestic or wild)

v.

 • pinch in the buttocks

  he goosed the unsuspecting girl

 • prod into action
 • give a spurt of fuel to

  goose the car

See more articles in the category: flashcard
READ  Mệnh đề quan hệ là gì? CÁCH DÙNG MỆNH ĐỀ QUAN HỆ KHÔNG XÁC ĐỊNH TRONG TIẾNG ANH?

Leave a Reply