Must-have là gì? Must là gì?

must-have

điều cần có, điều chủ yếu, điều cần thiết

must-have

White shirt is a must-have shirt which every girl needs.

Áo sơ mi trắng là chiếc áo cần thiết mà mọi cô gái đều phải có.

Must là gì?

1. CẤU TRÚC VÀ CÁCH SỬ DỤNG MUST

Cấu trúc:

+ Must + The simple form of a Verb

Ví dụ:

– I must see a doctor today.

Dịch nghĩa: Tôi cần phải tới gặp Bác sĩ trong ngày hôm nay.

+ Must là một động từ khuyết thiếu và nó chỉ có thể sử dụng ở thì hiện tại.

+ Trong tiếng Anh, must có nghĩa là “phải”, nó diễn tả một mệnh lệnh hoặc một sự bắt buộc.

( Must được sử dụng để nói về một việc phải làm )

Ví dụ: Nam must drive on the left in London.

+ Khi chúng ta sử dụng must, điều đó có nghĩa là nó đã bao hàm một kết luận đương nhiên, một cách giải thích duy nhất hợp lý dựa theo ý nghĩ của người nói.

Ví dụ:

– Are you going home at midnight? You must be mad! You have worked hard all day; you must be tired.

+  Must not (mustn’t) được dùng khi diễn tả một lệnh cấm.

Ví dụ: You mustn’t walk on the grass.

+ Lưu ý: Chúng ta dùng need not để thay thế must khi muốn diễn tả thể phủ định của MUST với ý nghĩa “không cần thiết”.

READ  Mệnh đề quan hệ là gì? CÁCH DÙNG MỆNH ĐỀ QUAN HỆ KHÔNG XÁC ĐỊNH TRONG TIẾNG ANH?

Ví dụ:

– Must I do it now? – No, you needn’t. Tomorrow will be soon enough.

+ Hoặc khi muốn thay thế must với nghĩa phủ định để diễn tả ý nghĩa hay kết luận đượng nhiên, một cách giải thích hợp lý duy nhất theo ý của người nói, chúng ta có thể dùng cannot.

Ví dụ:

– If he said that, he must be mistaken. If he said that, he can’t be telling the truth.

2. PHÂN BIỆT MUST VÀ HAVE TO

Must và have to đều là các động từ dùng để nói về việc phải làm hay nên làm điều gì đó. Trong một số trường hợp have to có thể được dùng để thay thế cho must, tuy nhiên có một số thì lại không.

( Phân biệt cách dùng must và have to)

Ví dụ: Oh,dear. It’s later than we thought. We must/have to go now.

Dịch nghĩa: Ôi trời. Trời đã tối hơn chúng tôi tưởng. Chúng tôi phải đi ngay bây giờ.

+Phân biệt cách sử dụng must và have to trong tiếng anh

– Have to có thể dùng để thay thế cho must trong những hình thức mà MUST không có.

Ví dụ: We shall have to hurry if we are going to catch the twelve o’clock train.

– Have to không thể dùng để thay thế must khi động từ khuyết thiết này mang ý nghĩa là một kết luận đương nhiên, một cách giải thích hợp lý duy nhất theo cách nghĩ của người nói . Chúng ta có thể diễn tả bằng những cách khác.

READ  Catch up là gì? Cách sử dụng (to) catch up (with somebody)?

– He must be mad. (I personally thought that he was mad)

– Must và have to đều được dùng để diễn tả sự cưỡng ép, bắt buộc (compulsion). Tuy nhiên, chúng ta sử dụng must với ý nghĩa sự cưỡng ép đến từ người nói và sử dụng have to khi sự cưỡng ép xuất phát từ hoàn cảnh bên ngoài (external circumstances)

Ví dụ:

– You must do what I tell you. Passengers must cross the line by the bridge.

Dịch nghĩa: Bạn phải làm theo những gì tôi nói. Hành khách phải băng qua cây cầu. ( Đây được hiểu là lệnh)

–  Passengers have to cross the line by the bridge

Dịch nghĩa: Hành khách phải bằng qua bằng cầu. ( bởi vì không còn con đường nào khác, một hành động phải thực hiện do hoàn cảnh bên ngoài)

See more articles in the category: flashcard

Leave a Reply