Mass media là gì?

mass media

phương tiện truyền thông đại chúng (báo chí, ti vi, radio)

mass media

Using mass media to change attitudes toward domestic violence.

Sử dụng phương tiện thông tin đại chúng để thay đổi thái độ đối với bạo lực gia đình

Mass media là gì?

Mass media (Truyền thông đại chúng) là hoạt động có chủ đích đến việc truyền đạt các thông tin đại chúng  đến với các đối tượng khách hàng tiềm năng thông qua phương tiện truyền thông đại chúng, nhằm giải quyết được các vấn đề của người tiêu dùng mục tiêu thắc mắc. Nó là loại hình truyền thông một chiều, nhắc đến nó là nhắc đến các công ty truyền thông hoạt động vì những mục đích khác nhau như thương mại, dịch vụ, chính trị…

Mass media chính là các yếu tố có khả năng chứa được nội dung truyền thông đại chúng. Bao gồm các loại chính sau:

  • Báo chí, tạp chí in ấn.
  • Film ảnh.
  • Truyền hình.
  • Phát thanh.
  • Quảng cáo.
  • Internet.
  • Các loại bang đĩa, âm thanh.

Chức năng của truyền thông đại chúng

Chúng có chức năng thông tin, đón nhận và truyền tải, phổ biến các thong tin đó như tin tức, sự kiện đang nóng ở đời sống xã hội đến với công chúng. Ngoài ra, nó còn phản ảnh và cung cấp các thông tin từ ngoài nước, những quan điểm chính trị, xã hội, tôn giáo, pháp luật. Công chúng có thể phản hồi các thông tin  đó và gửi yêu cầu đến cơ quan, ban ngành có thẩm quyền thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng.

READ  Cụm từ tiếng Anh thông dụng về chủ đề: Những công nghệ mới (New technologies)? In recent times là gì?

Một chức năng nữa đó là giáo dục và định hướng dư luận xã hội. Đó là việc đưa ra các thông tin về kiến thức cho người dân giúp họ đánh giá và hệ thống các thông tin đó, lựa chọn đưa ra các thông tin phù hợp và hữu ích nhất. Quá trình sẽ tạo nên ý thức xã hội với các vấn đề xã hội, sự kiện quan trọng. Chúng góp phần tạo định hướng dư luận hiệu quả và nhanh chóng.

Chức năng thứ 3 có thể kể đến là tổ chức và quản lý xã hội. Được xem là chức năng quan trong nhất của truyền thông đại chúng vì nó là chức năng định đoạt  đến sự tiên bộ hoặc hạn chế của cả hệ thống truyền thông cũng như sự phát triển tích cực, tốt đẹp hơn của xã hội.

Giám sát và phản biện xã hội. Khi đưa ra các thông tin truyền thông, người tiếp nhận, công chúng có thể phản biện, theo dõi các hoạt động của nhà nước, công ty, ban ngành. Từ đó chúng góp phần vào hoàn thiện các điều khoản, chính sách, sản phẩm của các đơn vị.

Ngoài ra chúng còn giúp phê phán những hạn chế trong các mặt của xã hội, đời sống.

See more articles in the category: flashcard

Leave a Reply