Love at first sight là gì?

Love at first sight

sự cuốn hút ngay lập tức, nhanh chóng

Love at first sight

Tony liked Tara immediately. It was love at first sight!

Tony đã thích Tara ngay lập tức. Đó là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên!

Love at first sight là gì?

1. “Love at first sight” nghĩa là gì?

“First sight” có nghĩa là cái nhìn đầu tiên.

Cụm từ “love at first sight” có nghĩa là: yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên (khi bạn “yêu” chỉ sau một lần liếc nhìn ai đó); hay còn có thể hiểu là tình yêu sét đánh.

2. Ví dụ

Ví dụ 1:  I’m a romantic and I believe in love at first sight. (Tôi là một người lãng mạn và tôi tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên)

Ví dụ 2: It will be the first time Mr Gough has married, while Ms Shingler said it would be “third time lucky” for her. Ms Shingler said it was love at first sight when they met at the retirement complex in Swadlincote.

Tạm dịch:

Đây sẽ là lần đầu tiên ông Gough kết hôn, trong khi bà Shingler nói đây sẽ là “lần thứ ba may mắn” đối với bà. Bà Shingler nói rằng đó là tình yêu sét đánh khi họ gặp nhau tại khu phức hợp hưu trí ở Swadlincote.

READ  What a coincidence! là gì? Coincedence là gì?

Ví dụ 3It was love at first sight for two teenagers who met by a lakeside in Cumbria – but it took them 47 years to finally get together.

Tạm dịch:

Đó là tình yêu sét đánh của hai thiếu niên gặp nhau bên bờ hồ ở Cumbria – nhưng cuối cùng họ phải mất 47 năm để đến được với nhau.

Ví dụ 4Ms Shadrack, 62, still has the letters they wrote to each other as teenagers. She said: “I think it was love at first sight.”

Tạm dịch:

“Chúng tôi biết rằng có điều gì đó đặc biệt trong mối quan hệ của chúng tôi.” Bà Shadrack, 62 tuổi, vẫn còn giữ những bức thư họ viết cho nhau khi còn là thiếu niên. Bà nói: “Tôi nghĩ đó là tình yêu sét đánh”.

See more articles in the category: flashcard

Leave a Reply