in a row

in a row

liên tiếp, trong một hàng

Collocations
 • one after the other: hết cái này tới cái khác
 • in sequence: theo thứ tự

Số trẻ em ở Nhật Bản đã giảm trong năm thứ 37 liên tiếp, một dấu hiệu của nỗ lực thất bại để bù đắp dân số già tăng cao của đất nước này.

1 bình luận khác

 1. Do HangBTS won Top Social Artist Award at BMAs 2 years in a row
 2. Tran TramI have ever arranged in a row when I study at primary school 

The hamburger technique of writing

The hamburger technique of writing

Phương pháp 'bánh hamburger' cho viết luận

Collocations
 • the hamburger paragraph: đoạn văn hamburger
 • the sandwich paragraph: đoạn văn bánh mì kẹp
 • the hamburger paragraph method: phương pháp viết đoạn văn theo kiểu hamburger

Giáo viên chỉ dẫn viết văn thường gọi cách để cấu trúc nên một đoạn văn tốt là 'Phương pháp bánh hamburger cho viết luận'.

  (to) make progress

  (to) make progress

  tiến bộ, làm cho tiến bộ

  Since my last letter I have made progress in this kind of research.

  Kể từ lá thư cuối cùng tôi đã có những bước tiến trong dạng nghiên cứu này.

  1. My Trai made progress after joining a english course
  2. Dang YenScientist made progress on find a drug can reducing express of AID virust 

  (to) practise something

  (to) practise something

  luyện tập, thực hành một kỹ năng, hoặc bài học nào đó

  Then he returned to his native place and practised his profession for some years.

  Sau đó, ông trở về quê hương của mình và thực hành chuyên môn trong một vài năm.

  1. Ho thi HaiHe often practises the piano on weekly Sunday.

  outline of something

  outline of something

  đề cương, phác thảo của cái gì đó, bóng dáng, nét vẽ

  He saw a very bright light and what appeared to be the outline of a city.

  Anh nhìn thấy một ánh sáng rất rự rỡ và đó dường như là bóng dáng của một thành phố.

   key facts

   key facts

   nhân tố chính, sự kiện quan trọng, tin tức quan trọng

   Teachers were given a description of the program and the key facts were discussed with them.

   Các giáo viên đã mô tả chương trình và các sự kiện quan trọng đã được thảo luận họ thảo luận trước đó

   1. Dang YenEducation is a key factor to support our life in the future

   flow of something

   flow of something

   xu hướng; dòng (chảy) của nước, không khí hoặc cái gì đó

   He is also noted for developing the two-step flow of communication model.

   Ông cũng lưu ý phát triển mô hình truyền thông với xu hướng hai bước.

    (to) fill out a form

    (to) fill out a form

    điền vào một biểu mẫu

    Collocations
    • (to) fill out an application: điền vào đơn
    • fill out a questionnaire: trả lời bảng câu hỏi
    • (to) fill out the word: điền từ vào

    where were they to seek for matter to fill out these forms?

    Đâu là nơi để họ tìm kiếm các vấn đề để điền vào những biểu mẫu đó?

     (to) fall down

     (to) fall down

     ngã xuống, rơi xuống

     Here are some trees and two of them are going to fall down.

     Ở đây có một vài cây xanh và hai trong số chúng đã ngã xuống.

      expectation of something

      expectation of something

      sự mong đợi, sự kỳ vọng của điều gì đó

      Collocations
      • reasonable expectation: sự mong muốn hợp lý
      • expectation of privacy: Mong muốn có được sự riêng tư
      • legitimate expectation: sự mong đợi chính đáng

      A social field is one in which all the members have similar expectations of each other.

      Một lịch vực mang tính xã hội là nơi mà tất cả các thành viên đều có mong muốn tương tự nhau.

      1. Thu UyenMy mother has expectation of me

      school enrollment

      school enrollment

      ghi danh, tuyển sinh ở trường học

      Collocations
      • student enrollment: tuyển sinh
      • annual enrollment: đăng ký học hàng năm
      • gross enrollment rate: tỷ lệ nhập học chung

      School enrollment remained relatively small during the first thirty years of the district.

      Khả năng tuyển sinh của trường vẫn vẫn ở quy mô nhỏ trong suốt ba mươi năm đầu của huyện đó.

       (be) effectively used

       (be) effectively used

       được sử dụng một cách hiệu quả

       Collocations
       • (be) effectively calculable: hiệu quả có thể tính được
       • :

       There are several ways in which the text-book may be effectively used.

       Có nhiều cách mà trong đó sách giáo khoa có thể được sử dụng một cách hiệu quả.

        ebook version

        ebook version

        phiên bản sách điện tử

        Collocations
        • ebook formats: định dạng sách điện tử
        • ebook editions: ấn bảng sách điện tử
        • ebook readers: các đọc giả dùng sách điện tử

        An ebook version, which includes a new introduction from the author, was published in 2011.

        Một phiên bản ebook, trong đó bao gồm phần giới thiệu mới từ tác giả, được xuất bản vào năm 2011.

         (to) decrease dramatically

         (to) decrease dramatically

         giảm đáng kể

         Collocations
         • significant decrease: sự giảm đáng kể
         • decrease in population: sự giảm về dân số
         • decrease blood pressure: giảm huyết áp

         The volume of trade decreased dramatically all around Asia and indeed the world.

         Khối lượng hàng hóa giao dịch giảm đáng kể trên toàn Châu Á và trên khắp thế giới.

         1. Dang YenGreenhouse emission has decreased dramtically resulted on advanced in technology 

         the brochure for something

         the brochure for something

         quyển sách nhỏ, mỏng về cái gì đó

         Collocations
         • the brochure on something: brochure về một chủ đề gì đó
         • the Brochure Series: danh sách những cuốn brochure cùng chủ đề
         • promotional brochure: tờ rơi quảng cáo
         • glossy brochure: brochure bóng láng

         A digital copy of the brochure for this machine is available through ozebooks.

         Một bản sao kỹ thuật số của cuốn brochure cho cái máy này thì có sẵn thông qua ozebooks.

          (be) engaged in something

          (be) engaged in something

          rất hứng khởi cái gì đó đó, rất chú tâm vào điều gì đó

          Collocations
          • engaged in conversation: chú tâm vào cuộc trò chuyện, tham gia vào cuộc trò chuyện
          • engaged in battle: tham gia vào trận đánh
          • engaged in making: tập trung làm ra

          Several other early inhabitants were engaged in glass making at a very early period.

          Nhiều cư dân đầu tiên khác đã chú tâm vào sản xuất kính ở một giai đoạn rất sớm.

           (to) have excellent memory

           (to) have excellent memory

           có trí nhớ (rất) tốt

           Collocations
           • (to) have a bad/poor/terrible etc memory: có một trí nhớ tồi tệ/ kinh khủng
           • (to) have a memory like a sieve: có một trí nhớ rất tệ
           • (to) have a long memory: có khả năng nhớ lâu
           • (to) have a short memory: chỉ nhớ trong một khoản thời gian ngắn
           • (to) lose your memory: mất khả năng ghi nhớ
           • short-term/long-term memory: trí nhớ ngắn hạn/ dài hạn
           • (to) remain/stay/be etched in your memory: được nhớ lâu/ in đậm trong trí nhớ

           His character is said to have excellent memory and speaks well.

           Đặc điểm của anh ấy cho thấy anh ấy là người có trí nhớ rất tốt và ăn nói giỏi

           1. Thu UyenIt is believed that he has excellent memory
           2. Pham Tamshe has excellent memory because she she remembers something when she sees just one time

           openness to something

           openness to something

           sự cởi mở cho điều gì đó

           Collocations
           • openness of mind/ nature: đầu óc cởi mở, bản tánh cởi mở
           • openness in something: sự cởi mở trong điều gì đó
           • openness about something: sự cởi mở về điều gì đó
           • political openness: sự cởi mở về chính trị

           Religious leaders have also shown openness to modern science and its methods.

           Các nhà lãnh đạo tôn giáo cũng đã thể hiện sự cởi mở đối với khoa học hiện đại và cách thức của nó.

           1. Thu UyenHe has openess of mind

           novelty of something

           novelty of something

           sự mới lạ, tính mới lạ của điều gì đó

           Collocations
           • novelty in something: sự mới lạ trong điều gì đó
           • novelty to someone: sự mới lạ đối với ai đó
           • novelty for someone: sự mới lạ cho ai đó
           • novelty act: hành động mới lạ
           • novelty songs: những bài hát mới mẻ

           We cannot find much novelty of interest added to Christmas at this time.

           Chúng tôi không thể tìm thấy môi quan tâm mới lạ thêm đến Giáng sinh tại thời điểm này.

           1. Thu UyenWe need to find novelty of his picture

           conventional sense

           conventional sense

           ý nghĩ thông thường, quy ước thông thường

           Collocations
           • conventional morality: đạo đức mang tính truyền thống
           • conventional song structures: cấu trúc bài hát mang tính truyền thống
           • conventional wisdom : lời dạy truyền thống, trí tuệ phổ quát
           • conventional design: thiết kế mang tính truyền thống

           It could therefore be considered a piece of sound art rather than a film in the conventional sense.

           Do đó, nó sẽ được coi là một mảng của nghệ thuật âm điệu chứ không phải là một bộ phim theo ý nghĩa thông thường.

           1. Dang Yenresident always litter the trash in the road and their think is conventional sense

           Close

           Chào mừng bạn đến với Hệ thống liên kết cụm từ Vob Mapping!

           Hướng dẫn các bước học tập cụm từ tiếng Anh trên website:
           • 1Đọc hiểu cụm từ, nghĩa tiếng Việt, câu ví dụ trên mỗi Flashcard.
           • 2Nghe âm thanh và đọc lặp lại tối thiểu 5 lần cho mỗi Flashcard.
           • 3Đặt 1 câu ví dụ bằng tiếng Anh có chứa cụm từ trên Flashcard vào khung comment, thầy Ce Phan sẽ sửa lỗi cho bạn.
           • 4Làm bài trắc nghiệm ôn tập sau khi bạn đặt đủ 24 câu ví dụ cho 24 Flashcard.
           Bắt đầu học