Vain là gì? (be) in vain là gì?

(be) in vain

không thành công, chỉ là vô ích, ảo mộng

(be) in vain

The two frogs ignored their comments and tried hard to jump out of the pit but all in vain

Hai con ếch phớt lờ những lời nói của chúng và cố gắng hết sức để nhảy lên khỏi hố nhưng vô ích

Vain là gì?

 • /veɪn/
  Thông dụng

Tính từ

 • Vô hiệu, không có kết quả, vô ích; phù phiếm
  vain efforts
 • những cố gắng vô ích
  vain man: người phù phiếm
 • Hão huyền, không có giá trị, không có ý nghĩa
  vain promises: những lời hứa hão huyền
 • Rỗng, rỗng tuếch, không có ý nghĩa
  vain words
  những lời rỗng tuếch
 • Kiêu ngạo, tự phụ, tự đắc
  to be vain of
  tự đắc về
  Cấu trúc từ
 • as vain as a peacock
  dương dương tự đắc
 • in vain
  không có kết quả, một cách vô ích
 • Không ăn thua gì, vô ích, không hiệu quả, vô dụng
 • to protest in vain
  phản kháng không hiệu quả
  Khinh thị, bất kính
 • to take someone’s name in vain
  nói về ai một cách khinh thị

In vain là một câu thành ngữ có nghĩa là “ không có kết quả gì” hay “ không ăn thua gì”, “ vô ích

CẤU TRÚC VÀ CÁCH DÙNG CỦA IN VAIN

In vain được dùng khi bạn cố gắng, làm điều gì đó hay khi một điều gì đó xảy ra mà nó không mang lại  kết quả hay ý nghĩa gì.

In vain có thể  đứng ở bất cứ vị trí nào trong câu.

Ví dụ:

 • A young man died from running into a burning store to save his fiancé, but both eventually perished in the fire and residents of that neighborhood assumed “he did in vain “
 • Một nam thanh niên đã chết vì chạy vào một cửa hàng đang cháy để cứu vị hôn thê của mình, tuy nhiên cuối cùng cả hai đều bỏ mạng trong vụ hỏa hoạn đó và những người dân ở khu phố đó cho rằng “anh ta đã chết trong vô vọng”.
READ  (to) look forward to doing s.th là gì? Cấu trúc Looking forward là gì?

 CÁC VÍ DỤ ANH – VIỆT

Ví dụ:

 • The robber held a knife in his hand, jumped over the counter and stabbed a man and ran away. Medical staff tried their best to save that man but in vain.
 • Tên cướp cầm dao trên tay, nhảy qua quầy thu ngân và đâm vào một người đàn ông rồi bỏ chạy. Nhân viên y tế đã cố gắng hết sức để cứu người đàn ông đó nhưng vô ích.
 • “We cannot be in vain for the sacrifices of soldiers,” said Jims, “With all that our heroic soldiers sacrificed to make our lives warm today. freedom and happiness. “
 • “ Chúng ta không thể sự hy sinh của những người lính trở nên vô ích,” Jims nói, “ Với tất cả những gì mà những người lính anh dũng của chúng ta đã hy sinh để cho cuộc sống của chúng ta hiện nay được ấm no, tự do và hạnh phúc.”
 • Anna’s death was the worst that ever happened to Jack and every member of their family but he didn’t want her loss in vain. She would never want everyone to live in misery all the time and to nibble on the pain because she wants everyone to live happily and happily as she is always trying to help people around when she was alive.
 • Cái chết của  Anna là điều tồi tệ nhất từng xảy ra với Jack và mọi thành viên trong gia đình họ nhưng anh ấy không muốn mất mát của cô ấy vô ích. Cô ấy sẽ không bao giờ muốn tất cả mọi người lúc nào cũng sống trong đau khổ và gặm nhấm nỗi đau bởi vì cô ấy, cô ấy mong muốn mọi người sống hạnh phúc và vui vẻ như việc cô ấy luôn cố gắng giúp đỡ những người xung quanh lúc cô ấy còn sống.
 • John was supposed to be reading and studying the documents for the test tomorrow, and he’s spending his time playing the game again. Video games are very addictive and he is so giddy that he forgets everything. He wastes time in vain.
 • Lẽ ra John phải ngồi đọc và nghiên cứu tài liệu cho bài kiểm tra vào ngày mai thì cậu ấy lại dành thời gian để chơi game. Những trò chơi điện tử rất gây nghiện và thế là cậu ấy ham vui đến nỗi quên hết cả tất tất cả .Cậu ấy lãng phí thời gian vô ích.
 • Images of coach Pep Guardiola put together his hands to ask the referee to hope that he could add extra time. However, that job is completely in vain. All the referees decided the second half of the match had only 5 minutes more. As a result, the Man City team could not score any more goals and regrettably accepted the point division.
 • Khắp các trang mạng xã hội đều đăng tải hình ảnh về tình huống huấn luyện viên Pep Guardiola chắp tay xin trọng tài mong rằng ông ấy có thể cho thêm thời gian bù giờ. Tuy nhiên việc làm đó là hoàn toàn vô ích. Tất cả trọng tài đã đưa ra quyết định hiệp hai của trận đấu chỉ có thêm 5 phút. Kết quả là , đội bóng Man City không thể ghi thêm bất cứ bàn thắng nào và chấp nhận bị chia điểm một cách đáng tiếc.
 • After the unsuccessful negotiations at Phu Phong Chau, Phuc Hoan brought his brothers Dong Thua, Luu Pham, Luu Dan along with the officials to the high government. Although acting in vain, however, the people of the Renaissance are still not satisfied, they must continue to find ways to negotiate.
 • Sau cuộc đàm phán không thành tại Phủ Phong Châu, Phục Hoàn mang theo các huynh đệ của mình gồm Đổng Thừa, Lưu Phạm, Lưu Đản cùng với các quan viên trở về phủ thượng. Mặc dù hành động vô ích một cuộc, tuy nhiên đám người của Phục Hoàn vẫn không cam lòng, bọn họ phải tiếp tục tìm ra các đối sách để thương nghị cho bằng được.
 • Although any of us know that we shouldn’t let anxiety and anger take over and invade all of our emotions, there’s no way we can stop them. OK. We are fighting a war that is hard to win. The struggle to control emotions is in vain. The more you try to find ways to control or avoid your emotions, the easier it will be for us to lose control and fall.
 • Mặc dù bất kỳ trong chúng ta đều biết rằng chúng ta không nên để sự lo lắng và tức giận xuất hiện và  xâm chiếm toàn bộ cảm xúc của chúng ta, tuy nhiên chúng ta vẫn không có cách nào để có thể ngăn cản chúng lại được. Chúng ta đang chiến đấu trong một cuộc chiến mà khó giành được thắng lợi. Cuộc đấu tranh để cố gắng kiểm soát cảm xúc là vô ích. Khi bạn càng cố gắng tìm mọi cách để kiểm soát hoặc né tránh cảm xúc của mình thì chúng ta càng dễ dàng  mất kiểm soát và sa ngã nhiều hơn.
See more articles in the category: flashcard

Leave a Reply