Avoid là gì? Cách dùng avoid?

Avoid

không làm, tránh làm điều gì đó

Avoid

The women killed both themselves and their children in order to avoid slavery.

Những người phụ nữ đã tự giết chính bản thân và con cái họ để tránh kiếp nô lệ

Cách dùng avoid

Avoid là động từ trong tiếng Anh, mang nghĩa “tránh, né” một điều gì đó mà bạn không muốn làm, hoặc không tốt cho bản thân.

Hãy nhớ rằng Avoid đi với Danh từĐại từ hoặc Danh động từ (động từ dạng V-ing), KHÔNG đi với to V.

Cấu trúc Avoid

Avoid + Noun/ Pronoun/ V-ing

Tránh khỏi điều gì

Ví dụ:

 • People still avoid crowded places due to the Covid 19.

Mọi người vẫn tránh những nơi đông người bởi vì Covid 19.

 •  John is avoiding me. I don’t know what happened. 

John đang tránh mặt tôi. Tôi không biết điều gì đã xảy ra.

 • My mom often avoids going to the supermarket on Sunday.

Mẹ tôi thường tránh đi tới siêu thị vào ngày Chủ Nhật.

Cách dùng cấu trúc Avoid

Với nghĩa chung như đã đề cập ở trên thì không có quá nhiều sự khác biệt giữa hai cách dùng chính của Avoid đâu. Tuy nhiên bạn có thể đọc để hiểu sâu hơn về cấu trung Avoid nhé.

READ  (to) go backpacking là gì? Backpacking là gì?

Nghĩa 1: Tránh xa, né tránh cái gì hoặc người nào đó

Ví dụ:

 • John doesn’t like kids, He always avoids going to the entertainment park.

John không thích trẻ con. Anh ấy luôn tránh đi tới các công viên giải trí.

 • Do you think Sarah is avoiding me? 

Bạn có nghĩ Sarah đang tránh mặt tôi không?

 • Manager needs to avoid being too friendly with employees.

Quản lý cần tránh việc quá thân thiện với nhân viên.

Nghĩa 2: Khi cố ngăn một điều xấu xảy ra

Ví dụ:

 • To avoid car accidents, we should not drive too fast.

Để tránh tai nạn ô tô, chúng ta không nên lái xe quá nhanh.

 • Understanding different viewpoints is a good start toward avoiding conflict.

Hiểu được những quan điểm khác nhau sẽ là khởi đầu tốt để tránh mâu thuẫn.

 • I told John to leave the bar early to avoid fighting with some guys.

Tôi bảo John rời khỏi quán bar sớm để tránh đánh nhau với một số chàng trai.

2. Phân biệt cấu trúc Avoid và cấu trúc Prevent

Các bạn đã từng sử dụng cấu trúc Prevent trong tiếng Anh chưa? Cấu trúc này cũng mang nghĩa “không làm một điều gì đó” và thường bị lẫn với cấu trúc Avoid. Nhưng đừng lo vì sau bài viết này bạn sẽ không bị nhầm nữa đâu.

Xem ví dụ sau:

 • My mother tries to avoid going out during rush hour.

Mẹ tôi cố tránh ra ngoài vài giờ cao điểm.

 • My mother tries to prevent me from going out during rush hour. 
READ  (be) out of your depth là gì? In depth là gì?

Mẹ tôi cố ngăn tôi ra ngoài vào giờ cao điểm.

Về mặt nghĩa

Có thể thấy, hai động từ trên khác nghĩa nhau:

to avoid = tránh (to stay away)

to prevent = ngăn cản điều gì/ ngăn cản ai làm gì (to stop from doing)

Về cấu trúc

Về cấu trúc Avoid và cấu trúc Prevent cũng có điểm khác biệt:

Avoid + something 

Prevent + someone + FROM something (cần có FROM)

hoặc Prevent something

Ví dụ về cấu trúc Prevent:

 • The fog prevented us from driving home. 

Lớp sương mù ngăn chúng tôi lái xe về nhà.

 • The police prevented us from parking our car here.

Người cảnh sát ngăn cản chúng tôi đỗ xe ở đây.

 • I have a lot of homework, which PREVENTED him FROM having any free time. 

Tôi có rất nhiều bài tập về nhà, điều đó ngăn tôi khỏi việc có thời gian rảnh.

Về cách sử dụng

Lưu ý rằng cấu trúc Prevent something chỉ dùng khi người nói lường trước một việc CHƯA XẢY RA (thì mới ngăn chặn được đó), còn Avoid something thì thường dùng cho việc đã đang xảy ra rồi.

Ví dụ:

You should do exercise regularly to prevent health problems. 

Bạn nên tập thể dục thường xuyên để ngăn chặn các vấn đề về sức khỏe.

Đây là một câu “đúng chuẩn” do các vấn đề sức khỏe chưa xảy ra. Vấn đề chưa tồn tại, nên chúng ta sử dụng “prevent” là chuẩn nhất.

They should go home to avoid the demonstration.

READ  (To) lose one’s temper? Temper là gì?

Họ nên về nhà để tránh cuộc biểu tình.

Trong ví dụ này, ta thấy cuộc biểu tình đã và đang xảy ra, ta không thể ngăn cản điều gì nữa  Vì vậy chúng ta không dùng cấu trúc Prevent.

See more articles in the category: flashcard

Leave a Reply