A certain person là gì? Persons nghĩa là gì?

A certain person

một người nào đó

Collocations
 • a certain condition: một điều kiện nhất định
 • a certain area: lĩnh vực nào đó
 • a certain type: một loại nhất định
 • in certain circumstances: trong những hoàn cảnh nhất định
 • in certain situations: trong các tình huống nhất định

A certain person

Did you ever think what might have happened if a certain person had heard of that?

Bạn đã bao giờ nghĩ rằng những gì có thể xảy ra nếu một người nào đó đã nghe nói về điều đó?

 • How are we to prove whether or not a certain person was God?

  Làm thế nào chúng ta có thể chứng minh có hay không một người nào đó là Đức Chúa Trời?

Persons nghĩa là gì?

“Persons” là cách dùng hoàn toàn đúng ngữ pháp khi chỉ số nhiều của danh từ “person”. Sở dĩ bạn ít khi thấy từ này bởi nó chủ yếu được dùng trong những văn bản, tài liệu có tính pháp lý hoặc trang trọng cao. Ví dụ:

 • Persons who wish to file a complaint should contact Customer Support team. (Những người muốn phàn nàn về dịch vụ cần liên lạc với nhóm Hỗ trợ khách hàng.)
 •  According to the latest surveys, more and more persons become unemployed because of the financial crisis. (Theo những khảo sát mới nhất, ngày càng nhiều người thất nghiệp do khủng hoảng tài chính)
READ  (to) cheer someone up là gì? Put someone up là gì?

Để dễ hiểu hơn, cả “people” và “persons” đều có nghĩa như nhau, tuy nhiên “persons” mang sắc thái trang trọng cao hơn và thường được sử dụng trong những thông báo, văn bản mang tính formal.

Quay trở lại câu chuyện đêm hôm đó, sau khi nghe bạn phàn nàn về “person/persons”, một trong những người cũ, người đã khiến trái tim bạn tan nát ngày xưa, thắc mắc không hiểu vì sao vẫn có người viết “peoples” thay vì “people”. “People” đã là danh từ số nhiều rồi mắc mớ gì còn thêm “xờ” vào cho mệt người ra? Bạn hoàn toàn nhất trí và cả hai cùng ngồi than thở về những lỗi ngớ ngẩn này.

NGƯỜI YÊU CŨ BẠN ĐÃ NHẦM! TẤT NHIÊN BẠN CŨNG NHẦM NỐT!

“People” là danh từ số nhiều của “person”, có nghĩa “người, những người”. Còn “peoples” là danh từ mang nghĩa “những nhóm người, tộc người, chủng người”. “Peoples” thường được sử dụng khi nói về những nhóm người đến từ một khu vực hay một nền văn hóa.

Ví dụ:

 • The Native American peoples (những bộ tộc người Mỹ bản địa)
 • Local peoples in the North of Vietnam (Những dân tộc ở miền Bắc Việt Nam)
See more articles in the category: flashcard

Leave a Reply