CÁC DẤU CHẤM CÂU TRONG TIẾNG ANH

Các loại dấu chấm câu được sử dụng để tạo cảm xúc, sự rõ ràng và nhấn mạnh trong câu văn. Bạn sử dụng các loại dấu chấm câu để cấu trúc và sắp xếp ý trong bài viết của bạn.

Để minh chứng cho sự quan trọng của các dấu chấm câu trong văn bản, bạn có thể đọc đoạn văn bên dưới:

perhaps you dont always need to use commas periods colons etc to make sentences clear when i am in a hurry tired cold lazy or angry i sometimes leave out punctuation marks grammar is stupid i can write without it and dont need it my uncle Harry once said he was not very clever and i never understood a word he wrote to me i think ill learn some punctuation not too much enough to write to Uncle Harry he needs some help

Và bây giờ hãy đọc lại một lần nữa và kiểm tra sự khác biệt nhé !

Perhaps you don’t always need to use commas, periods, colons etc. to make sentences clear. When I am in a hurry, tired, cold, lazy, or angry I sometimes leave out punctuation marks. “Grammar is stupid! I can write without it and don’t need it,” my uncle Harry once said. He was not very clever, and I never understood a word he wrote to me. I think I’ll learn some punctuation – not too much, enough to write to Uncle Harry. He needs some help!

Hãy đọc tiếp từng bài viết được liên kết bên dưới để xem cách sử dụng từ loại dấu chấm câu

CÁC QUY TẮC SỬ DỤNG CÁC DẤU CHẤM CÂU TRONG TIẾNG ANH

 

Close

Chào mừng bạn đến với Hệ thống liên kết cụm từ Vob Mapping!

Hướng dẫn các bước học tập cụm từ tiếng Anh trên website:
  • 1Đọc hiểu cụm từ, nghĩa tiếng Việt, câu ví dụ trên mỗi Flashcard.
  • 2Nghe âm thanh và đọc lặp lại tối thiểu 5 lần cho mỗi Flashcard.
  • 3Đặt 1 câu ví dụ bằng tiếng Anh có chứa cụm từ trên Flashcard vào khung comment, thầy Ce Phan sẽ sửa lỗi cho bạn.
  • 4Làm bài trắc nghiệm ôn tập sau khi bạn đặt đủ 24 câu ví dụ cho 24 Flashcard.
Bắt đầu học