DANH TỪ TRONG TIẾNG ANH

Sử dụng danh từ trong tiếng Anh là tương đối đơn giản, hầu hết đều có những quy tắc rõ ràng về cách sử dụng và chỉ có một vài trường hợp ngoại lệ. Đọc những bài viết được liệt kê theo thứ tự bên dưới để nắm các quy tắc sử dụng các danh từ thuộc các loại như: Danh từ về giới, danh từ số nhiều, danh từ đếm được- không đếm được, danh từ ghép, danh từ in hoa, danh từ về quốc tịch, hình thành cấu trúc sở hữu

CÁC LOẠI DANH TỪ TRONG TIẾNG ANH

Danh từ về giới
Danh từ số ít- số nhiều bao gồm cả danh từ số nhiều bất quy tắc
Danh từ đếm được- không đếm được
Đại từ xác định
Đại từ không xác định
Danh từ ghép
Quy tắc viết hoa của danh từ
Danh từ chỉ quốc gia trong tiếng Anh
Hình thành tính từ sở hữu

 

Close

Chào mừng bạn đến với Hệ thống liên kết cụm từ Vob Mapping!

Hướng dẫn các bước học tập cụm từ tiếng Anh trên website:
  • 1Đọc hiểu cụm từ, nghĩa tiếng Việt, câu ví dụ trên mỗi Flashcard.
  • 2Nghe âm thanh và đọc lặp lại tối thiểu 5 lần cho mỗi Flashcard.
  • 3Đặt 1 câu ví dụ bằng tiếng Anh có chứa cụm từ trên Flashcard vào khung comment, thầy Ce Phan sẽ sửa lỗi cho bạn.
  • 4Làm bài trắc nghiệm ôn tập sau khi bạn đặt đủ 24 câu ví dụ cho 24 Flashcard.
Bắt đầu học