TỪ CHỈ ĐỊNH TRONG TIẾNG ANH

Các chỉ định từ (hay ‘từ chỉ định’) được dùng đứng trước danh từ để bổ nghĩa cho danh từ. Bên dưới đây là những bài viết hướng dẫn cách dùng các từ chỉ định theo các dạng khác nhau:

từ chỉ định trong tiếng Anh
Close

Chào mừng bạn đến với Hệ thống liên kết cụm từ Vob Mapping!

Hướng dẫn các bước học tập cụm từ tiếng Anh trên website:
  • 1Đọc hiểu cụm từ, nghĩa tiếng Việt, câu ví dụ trên mỗi Flashcard.
  • 2Nghe âm thanh và đọc lặp lại tối thiểu 5 lần cho mỗi Flashcard.
  • 3Đặt 1 câu ví dụ bằng tiếng Anh có chứa cụm từ trên Flashcard vào khung comment, thầy Ce Phan sẽ sửa lỗi cho bạn.
  • 4Làm bài trắc nghiệm ôn tập sau khi bạn đặt đủ 24 câu ví dụ cho 24 Flashcard.
Bắt đầu học