TRẠNG TỪ TRONG TIẾNG ANH

Dsdsds mức độ “tăng-giảm” để bổ nghĩ cho các tính từ hoặc các trạng từ khác, và những chức năng khác. Đọc chi tiết hơn các bài viết hướng dẫn sử dụng trạng từ trong tiếng Anh để biết cách sử dụng một cách chính xác, và thể hiện được nhiều hơn các đặc tính được sử dụng khi nói và viết.

TRẠNG TỪ TRONG TIẾNG ANH

 

Close

Chào mừng bạn đến với Hệ thống liên kết cụm từ Vob Mapping!

Hướng dẫn các bước học tập cụm từ tiếng Anh trên website:
  • 1Đọc hiểu cụm từ, nghĩa tiếng Việt, câu ví dụ trên mỗi Flashcard.
  • 2Nghe âm thanh và đọc lặp lại tối thiểu 5 lần cho mỗi Flashcard.
  • 3Đặt 1 câu ví dụ bằng tiếng Anh có chứa cụm từ trên Flashcard vào khung comment, thầy Ce Phan sẽ sửa lỗi cho bạn.
  • 4Làm bài trắc nghiệm ôn tập sau khi bạn đặt đủ 24 câu ví dụ cho 24 Flashcard.
Bắt đầu học