Unit 7: Relationships (Các mối quan hệ)

Bài học về những cụm từ tiếng Anh học thuật về chủ đề Relationships (Các mối quan hệ) được sử dụng trong tài liệu Complete IELTS [Bands 5-6.5]. Các bài học khác về chủ đề này được cập nhật trong hệ thống Timeline Learning.

Relationships là một chủ đề tiếng Anh thông dụng không những trong chương trình tiếng Anh học thuật mà còn suất hiện trong các giáo trình tiếng Anh giao tiếp như là một chủ đề để các bạn thực hành nói về  các mối quan hệ trong gia đình, bạn bè và xã hội. 

Để đảm bảo số lượng những từ vựng cần thiết để tham gia vào các hoạt động thực tế khi nói về chủ đề này, bạn nên thực hành các bước như hướng dẫn bên dưới.

Các bước thực hành:

– Bước 1: Đặt câu ví dụ với từng Flashcard

– Bước 2: Làm bài tập thực hành 1,2

(be) greatly affected by the advent of technology

(be) greatly affected by the advent of technology

chịu sự ảnh hưởng rất nhiều do sự ra đời của công nghệ

The way of human communication is greatly affected by the advent of technology.

Cách giao tiếp của con người chịu sự ảnh hưởng rất nhiều do sự ra đời của công nghệ.

1 bình luận khác

 1. Nguyen VuThe way of teenager's relaxation is greatly affected by the advent of technology.
 2. Nguyen VuThe way of teenager's relaxation is greatly affected by the advent of technology.

(to) make people closer

(to) make people closer

làm mọi người tiến lại gần hơn

Advancements in communication networks have played a vital role in making people closer.

Những tiến bộ của mạng truyền thông đóng một vai trò quan trọng trong việc làm mọi người tiến lại gần hơn.

 1. Nguyen VuWe have organised a year-end party to make people closer.

evolutionary changes in technological fields

evolutionary changes in technological fields

những thay đổi mang tính phát triển của lĩnh vực công nghệ

There have been many changes in the way people interact with each other as there have been evolutionary changes in technological fields.

Có rất nhiều sự đổi mới trong cách mọi người tương tác với nhau do những thay đổi mang tính phát triển của lĩnh vực công nghệ.

 1. Phát NguyễnVirtual Reality is one of those evolutionary changes in technological fields

(to) transform the way we socialize

(to) transform the way we socialize

thay đổi cách chúng ta giao tiếp

Technological developments have transformed the way we socialize.

Sự phát triển của công nghệ đã làm thay đổi cách chúng ta giao tiếp.

 1. Nguyệt Lêto collaborate more effectively we have to transform the way we socialize.

(to) change the types of relationships

(to) change the types of relationships

thay đổi các mối quan hệ

Technology has changed the types of relationships made by people.

Công nghệ đã làm thay đổi các mối quan hệ mà con người đã tạo ra.

  the positive effects of technology

  the positive effects of technology

  những tác động tích cực của công nghệ

  The positive effects of technology have brought many improvements of life.

  Những tác động tích cực của công nghệ đã mang lại nhiều cải tiến trong cuộc sống.

  1 bình luận khác

  1. Phát NguyễnThe postive effects of technology would help people working more efficiency.
  2. Phát NguyễnThe postive effects of technology that would help people working more efficiency.

  (to) maintain relationships

  (to) maintain relationships

  duy trì mối quan hệ

  Collocations
  • make relationship: tạo ra mối quan hệ

  Online study groups allow students to maintain relationships with their peers from a distance.

  Các nhóm học trực tuyến cho phép học sinh duy trì được mối quan hệ với các bạn khác khi ở xa nhau.

   (to) take few days to get a respond

   (to) take few days to get a respond

   mất vài ngày để nhận được sự phản hồi

   If I send you a letter, it may take few days to get a respond.

   Nếu tôi gởi thư cho bạn thì có lẽ sẽ mất vài ngày để nhận được sự phản hồi.

    personal communication

    personal communication

    giao tiếp cá nhân

    Collocations
    • (to) develop personal communication: phát triển giao tiếp cá nhân
    • official and business communication: sự giao tiếp chính thức, liên quan tới công việc
    • face-to-face communication: sự giao tiếp trực tiếp

    In these hours of personal communication with the soldier, she finds the true meaning of her work.

    Trong những giờ giao tiếp cá nhân với người lính, cô tìm thấy ý nghĩa thực sự trong công việc của mình.

     (to) expose one’s identity

     (to) expose one’s identity

     để lộ danh tính của ai đó

     We can use Email without exposing their identity.

     Chúng ta có thể sử dụng thư điện tử mà không cần phải để lộ danh tính.

     1. Nha DamThe theft wears gloves in order to not expose his identity. 

     the old form of communication

     the old form of communication

     cách thức giao tiếp cũ

     There are still many people using the old form of communication.

     Hiện vẫn còn rất nhiều người sử dụng các cách thức giao tiếp cũ.

      enhanced the way of communicating

      enhanced the way of communicating

      tăng cường (mở rộng) các cách giao tiếp

      Cell phones, emails and social networking have enhanced the way of communicating and we can talk to anyone with a minimum cost.

      Điện thoại di động, thư điện tử và mạng xã hội đã tăng cường các cách giao tiếp, và chúng ta có thể nói chuyện với bất cứ ai với mức phí tối thiểu.

       (to) visit to one’s relatives

       (to) visit to one’s relatives

       thăm người quen

       I often visit to my relatives in my free time.

       Tôi thường đến thăm người quen vào những lúc rảnh rỗi.

       1. vo tuyeni will visit to my relatives at next week

       (to) collaborate more effectively

       (to) collaborate more effectively

       cộng tác hiệu quả hơn

       With the advent of modern communication systems like telephone and Internet, people can collaborate more effectively.

       Với sự ra đời của hệ thống truyền thông hiện đại như điện thoại và mạng internet, con người có thể cộng tác hiệu quả hơn.

        (to) alter the path

        (to) alter the path

        thay đổi con đường, thay đổi cách thức

        Technology in recent years has altered the path that people communicate with each other.

        Công nghệ trong những năm gần đây đã làm thay đổi cách thức mà con người giao tiếp với nhau.

         (to) blame (s.b) for s.th

         (to) blame (s.b) for s.th

         khiển trách, đổ lỗi

         Collocations
         • (to) blame s.th on s.b: khiển trách, đổ lỗi
         • (to) blame for everything: đổ lỗi cho tất cả mọi thứ
         • (to) blame for the accident: đổ lỗi do tai nạn
         • (to) blame each other: đổ lỗi cho nhau
         • self-blame: sự tự trách mình

         The young wife blames her old husband for her sterility.

         Cô vợ trẻ đổ lỗi cho ông chồng già về tình trạng vô sinh của cô.

          (be) broadcast on

          (be) broadcast on

          được phát sóng

          Collocations
          • (be) broadcast on BBC : được phát sóng trên BBC
          • (be) broadcast on television: được phát sóng trên ti vi
          • (be) broadcast on radio : được phát sóng trên đài phát thanh
          • broadcast television: phát sóng truyền hình
          • (be) broadcast via satellite: phát sóng qua vệ tinh
          • live broadcast: truyền hình trực tiếp, phát sóng trực tiếp
          • broadcast journalist: phóng viên truyền hình/ truyền thanh

          This programme was broadcast on digital television and over the internet only.

          Chương trình này chỉ được phát sóng trên truyền hình kỹ thuật số và trên internet.

           (to) give clue to s.th

           (to) give clue to s.th

           cung cấp manh mối (về cái gì đó, liên quan đến cái gì đó)

           Collocations
           • (to) look for clues: lần đầu mối, tìm kiếm manh mối

           The prisoner refused to give his name or any clue to his identity.

           Tên tù nhân đã từ chối cung cấp tên của hắn hoặc bất kỳ manh mối nào để xác minh danh tính của hắn.

            (to) confess to s.th

            (to) confess to s.th

            thú nhận

            Collocations
            • (to) openly confess: thẳng thắn thú nhận
            • (to) ruefully confess: buồn bã thú nhận

            She confessed to having taken the watch.

            Cô ấy thú nhận đã lấy chiếc đồng hồ.

             (to) deal with s.th/ s.b

             (to) deal with s.th/ s.b

             đối phó (với ai đó), giải quyết, xử lý (việc gì)

             They try to deal politely with angry customers.

             Họ cố đối xử lịch sự với những khách hàng nóng nảy.

             1. Nguyệt Lêwe have to deal with every difficult things we meet and solve them.
             2. Hồ NhậtHe is a professional leader, he can deal with problems quickly and effectively.

             (to) tell the difference

             (to) tell the difference

             chỉ ra sự khác biệt, cho thấy sự khác biệt, phân biệt

             Collocations
             • (to) tell the difference between A and B: cho biết sự khác biệt giữa A và B, phân biệt A và B
             • (to) make a difference: tạo ra một sự khác biệt
             • (to) tell right from wrong: phân biệt trái phải, phân biệt phải quấy

             I can't tell the difference between margarine and butter.

             Tôi không thể phân biệt được sự khác nhau giữa mác-ga-rin và bơ.

              a version of

              a version of

              một phiên bản của (cái gì đó)

              Collocations
              • a version of the song : một phiên bản của bài hát
              • a version of the film: một phiên bản của bộ phim
              • a updated version: một phiên bản đã được cập nhật
              • demo version: bản thử/ bản mẫu
              • beta version: bản thử nghiệm

              A version of the game was also made for the mobile phone by Gameloft.

              Một phiên bản của trò chơi cũng đã được Gameloft thiết kế dành cho điện thoại di động.

               research programme

               research programme

               chương trình nghiên cứu

               He made substantial changes to the institute's research programme.

               Ông đã thực hiện những thay đổi đáng kể cho chương trình nghiên cứu của Viện. Ông you made the following changes đáng Kẻ Chợ chương trình nghiên cứu of việ

                (to) predict the future

                (to) predict the future

                dự đoán, đoán trước tương lai

                Collocations
                • (to) predict the likelihood: đoán được khả năng (có thể xảy ra hay không)
                • (to) predict the effects: dự đoán những ảnh hưởng

                Of course, it's difficult to predict the future.

                Tất nhiên, khó mà đoán trước được tương lai.

                 practical work

                 practical work

                 công việc thực tế, việc làm thực tế, các hoạt động thực tế

                 Collocations
                 • practical work experience: kinh nghiệm làm việc thực tế

                 Candidates will need to complete 30 hours of practical work throughout the course.

                 Các thí sinh sẽ cần phải hoàn thành 30 giờ làm việc thực tế trong suốt khóa học.

                  habitual liar

                  habitual liar

                  người quen thói nói dối

                  Collocations
                  • fearful liar: thằng cha nói dối tệ hại
                  • notorious liar: kẻ nói dối khét tiếng/ nổi tiếng

                  Brown had been a habitual liar from boyhood.

                  Brown đã từng là một kẻ quen thói nói dối từ lúc nhỏ.

                  1. Viet NguyenEverybody will not believe a habitual liar person again.

                  linguistic skills

                  linguistic skills

                  kỹ năng sử dụng ngôn ngữ

                  Collocations
                  • linguistic diversity: sự đa dạng về ngôn ngữ

                  After his return to Copenhagen, he used his linguistic skills to get a job as an interpreter.

                  Sau khi trở về Copenhagen, anh đã sử dụng kỹ năng ngôn ngữ của mình để làm công việc thông dịch viên.

                  1. Viet NguyenMy linguistic skills is not good.
                  2. Nhuh NguyenLinguistic skill is one of the unique way to impress the other person

                  a shoulder to cry on

                  a shoulder to cry on

                  người sẵn sàng lắng nghe các câu chuyện của bạn và mang lại sự thông cảm hoặc giúp đỡ và động viên

                  I'm so glad my boyfriend is so kind and sympathetic, it's good to always have a shoulder to cry on.

                  Tôi rất mừng khi bạn trai mình là một người tốt bụng và biết thông cảm, thật tốt khi lúc nào cũng có người sẵn sàng lắng nghe các câu chuyện của tôi.

                  1. Viet NguyenA best friend is a person who always have a shoulder to cry on.

                  (be) through thick and thin

                  (be) through thick and thin

                  trải qua mọi vui buồn (cùng nhau), cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa

                  Nam and I have been friends for more than 10 years. He has always been with me through thick and thin.

                  Nam và tôi là bạn của nhau hơn 10 năm rồi. Cậu ấy sẽ luôn luôn ở bên cạnh tôi cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

                  2 bình luận khác

                  1. Phan NhưWho will be with me through thick and thin.
                   1 1 1/12/2017 08:41
                   1. Lê DănSorry for let you waiting! :) 

                    0 26/6/2019 09:39

                  2. Tran Thanh HuongMy ideal husband is someone who would be with me through thick and thin in later life.

                  (to) make someone laugh

                  (to) make someone laugh

                  khiến ai đó cười

                  Dad is getting so funny he almost makes me laugh.

                  Bố đang rất vui thì phải, hầu như lúc nào ông cũng khiến tôi cười.

                  1. Viet NguyenYou always feel comfortable when you have a friend who always make you laugh.

                  (to) tie the knot

                  (to) tie the knot

                  lập gia đình

                  His grandmother constantly pressures him to settle down but Arthur is not yet ready to tie the knot.

                  Bà của Arthur liên tục thúc giục anh phải ổn định cuộc sống, nhưng Arthur vẫn chưa sẵn sàng để lập gia đình.

                  1. Viet NguyenDo you ready to tie the knot?

                  (to) work at a relationship

                  (to) work at a relationship

                  cố gắng duy trì mối quan hệ với ai

                  Collocations
                  • (to) strike up a relationship: bắt đầu một mối quan hệ

                  I actually don't like John's girlfriend, but I still work at a relationship.

                  Thực sự thì tôi không có cảm tình với bạn gái của John, nhưng tôi vẫn cố gắng duy trì mối quan hệ với cô ấy.

                  1. Viet NguyenI always work at a relationships with my old girlfriend. But She doesn't respect to me
                  2. Duong QuangI alway work at a relationship with him but he's very indifferent.

                  (to) see eye to eye

                  (to) see eye to eye

                  có cùng quan điểm, cách nhìn nhận vấn đề

                  He doesn't see eye to eye with his father.

                  Anh ta không có cùng quan điểm với bố mình.

                  3 bình luận khác

                  1. Tran Thanh HuongAlthough they fairly hit it off, sometimes he doesn't see eye to eye with his father.
                  2. Nguyễn Lê Hà PhươngI always see eye to eye with my mother, we are concord

                  (to) pop the question

                  (to) pop the question

                  cầu hôn

                  Do you think he's going to pop the question, Kath?

                  Bạn có nghĩ anh ta sẽ cầu hôn mình không, Kath?

                  4 bình luận khác

                  1. Phan Như"Pop the question" I don't think someday someone will
                  2. Duong QuangYou should pop the question with her if you love her all your heart.

                  (to) go back years

                  (to) go back years

                  đã biết ai đó từ rất lâu rồi

                  Thomas and Kath go back years.

                  Thomas và Kath đã biết nhau từ rất lâu rồi.

                  5 bình luận khác

                  1. Dinh MaiWe have gone back years so we are really close with each others after 30 years however.
                  2. Duong QuangMaybe You and I go back years because I remember I used to fight with you.

                  Bài tập trắc nghiệm 1
                  Bài tập trắc nghiệm 2
                  Kiểm tra kết quả
                  Close

                  Chào mừng bạn đến với Hệ thống liên kết cụm từ Vob Mapping!

                  Hướng dẫn các bước học tập cụm từ tiếng Anh trên website:
                  • 1Đọc hiểu cụm từ, nghĩa tiếng Việt, câu ví dụ trên mỗi Flashcard.
                  • 2Nghe âm thanh và đọc lặp lại tối thiểu 5 lần cho mỗi Flashcard.
                  • 3Đặt 1 câu ví dụ bằng tiếng Anh có chứa cụm từ trên Flashcard vào khung comment, thầy Ce Phan sẽ sửa lỗi cho bạn.
                  • 4Làm bài trắc nghiệm ôn tập sau khi bạn đặt đủ 24 câu ví dụ cho 24 Flashcard.
                  Bắt đầu học