Cụm từ tiếng Anh thông dụng về chủ đề: Khởi nghiệp (Starting a business)

Bài viết giới thiệu tới các bạn những cụm từ tiếng Anh thông dụng nhất khi thực hành sử dụng tiếng Anh về chủ đề : Khởi nghiệp (Starting a business). Với chủ đề này các bạn có dịp biết qua quá trình mà một người khởi nghiệp sẽ đi qua như thế nào và những gì bạn có thể học được ở cả kiến thức cần thiết cho khởi nghiệp và các bài học tiếng Anh.

Chủ đề tiếng Anh này được sử dụng như một bài học trong các lớp tiếng Anh giao tiếp và IELTS tại trung tâm Anh ngữ CEP. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều có thể sử dụng tài liệu này để tự học tiếng Anh tại nhà bởi vì các bài học được biên soạn từ dễ tới khó nên sẽ thuận lợi cho những bạn có nhiều thời gian để theo đuổi chương trình học Online này.

Timeline Learning là một nền tảng học tiếng Anh toàn diện hướng người học đến cách học tiếng Anh nguyên bản và đầy đủ với những chủ đề được cập nhật liên tục hàng tuần. Chủ đề tiếng Anh Khởi nghiệp (Starting a business) là một phần trên hệ thống này.

Bước căn bản nhất để bạn có thể ghi nhớ tốt hơn là thực hành 2 bước bên dưới.

Các bước thực hành:

– Bước 1: Đặt câu ví dụ với từng Flashcard

– Bước 2: Làm bài tập thực hành 1,2

Business venture

Business venture

Dự án kinh doanh.

It was the big business venture of his life and he took a strong personal interest in running it.

Đây là dự án kinh doanh lớn trong cuộc sống của ông và ông đã quan cá nhân mạnh mẽ trong việc điều hành nó.

  business district

  business district

  khu thương mại, khu văn phòng, khu kinh doanh

  Keep in mind that this is the business district so that grocery store may be expensive.

  Hãy nhớ rằng đây là khu vực thương mại, vì vậy các cửa hàng tạp hóa ở đây có thể rất đắt tiền.

  1. bangchau255Our main goal is to preserve and enhance the central business district
  2. Phan Thị Như QuỳnhI think the goods in the business district is good quality and may be expensive.

  local business

  local business

  doanh nghiệp địa phương, doanh nghiệp trong nước

  The festival is organized by with the support of local business, schools and community groups.

  Lễ hội được tổ chức bởi với sự hỗ trợ của doanh nghiệp địa phương, trường học và các tổ chức cộng đồng.

   bile business

   bile business

   kinh doanh mật, buôn bán mật (gấu)

   Many owners handed over bears voluntarily after the government banned the bile business.

   Nhiều chủ sở hữu tự nguyện bàn giao lại gấu sau khi chính phủ ra lệnh cấm kinh doanh mật.

    a family business

    a family business

    doanh nghiệp gia đình

    Collocations
    • a small business: một doanh nghiệp nhỏ
    • run a business: điều hành việc kinh doanh
    • start a business: bắt đầu kinh doanh
    • own a business: sở hữu một doanh nghiệp
    • grow a business: phát triển kinh doanh
    • build a business: xây dựng kinh doanh
    • operate a business: điều hành doanh nghiệp
    • a retail business: doanh nghiệp bán lẻ
    • a consulting business: công ty tư vấn
    • a catering business: kinh doanh ăn uống

    His family has been running a family business for generations.

    Gia đình của anh ấy đã và đang điều hành doanh nghiệp gia đình nhiều thế hệ .

     a business association

     a business association

     hiệp hội doanh nghiệp

     Collocations
     • a trade association: hiệp hội thương mại
     • a industry association: hiệp hội ngành công nghiệp
     • a professional association: hiệp hội chuyên nghiệp
     • a national association: hiệp hội quốc gia
     • a local association: hiệp hội địa phương
     • the consumer's association: hiệp hội người tiêu dùng
     • the resident's association: hiệp hội cư dân
     • the player's association: hiệp hội cầu thủ

     He was member of number of regional, national & international business associations.

     Ông là thành viên của nhiều hiệp hội doanh nghiệp khu vực, quốc gia và quốc tế.

     1. Kiều Huê Nguyễna business association of nations in South East Asia has had a diccussion about environment in this area
      0 1 10/10/2015 17:02
      1. Ce Phanit's good in grammar, but I am concerned about the meaning when you mentioned about "business association" and "environment matters !

       0 20/10/2015 20:58

     2. Tanishi 2992Vietnamese 's business association will invests and supports some company which have dififcul finance  in this year.

     (to) get down to business

     (to) get down to business

     bắt tay vào công việc, bắt đầu làm việc thôi

     We have been discussing unimportant things all morning. Let's get the show on the road and start getting down to business.

     Chúng ta đã bàn thảo những việc không đâu vào đâu cả buổi sáng nay rồi. Hãy hành động và làm việc ngay thôi.

     5 bình luận khác

     1. Trang TranNow ,everybody get down to business , if not my boss will angry and punish me, please .
     2. Đổng TrầnGetting down to business, we have a lot of work to do today.

     (to) go into business

     (to) go into business

     bắt đầu kinh doanh

     My brother decided to go into business selling computer hardware.

     Em trai tôi quyết định mở tiệm kinh doanh phần cứng máy tính.

     1 bình luận khác

     1. Kieu NguyenNowadays, to go into business, you are enough to risk and establish schedule how to do with it.
     2. Duong QuangI'll go into business sell nest birds nest the next year if everything is good.

     Brick-and-mortar.

     Brick-and-mortar.

     Công ty có trụ sở, nằm trong cấu trúc của một công ty khác.

     Though it began as a traditional brick and mortar business, the company now also does much of its business through its website.

     Mặc dù nó bắt đầu là một công ty kinh doanh có trụ sở truyền thống, công ty hiện nay cũng thực hiện hầu hết việc kinh doanh của mình thông qua trang web.

      e-commerce

      e-commerce

      thương mại điện tử (được giao dich qua internet)

      E-commerce changed the way the world does business.

      Thương mại điện tử đã làm thay đổi cách thế giới hoạt động kinh doanh.

      2 bình luận khác

      1. Trang TáoOnline shopping is one of the application of e-commerce. It is reaaly convenient and available for everyone want to use it.
      2. Bún Bòif we use e-commerce, we will save the time more

      online payment methods

      online payment methods

      phương thức thanh toán trực tuyến

      Experts have said that consumers’ lack of confidence in online payment methods, which have encountered problems, are hindering e-commerce development.

      Các chuyên gia đã cho rằng, việc thiếu niềm tin vào phương thức thanh toán trực tuyến là người tiêu dùng đang cản trở sự phát triển thương mại điện tử.

       self-employed

       self-employed

       làm tư, làm riêng, tự làm chủ

       During his career he was self-employed with various business interests.

       Trong suốt sự nghiệp của mình, ông ta đã tự làm chủ với nhiều niềm đam mê kinh doanh khác nhau.

       3 bình luận khác

       1. Phạm Ánhi wanna self-employed my work
       2. Đào UyênIf you don't want to work for others so you need to self-employed with your business.

       (to) go bankrupt

       (to) go bankrupt

       phá sản

       If the firm cannot sell its products, it will go bankrupt.

       Nếu doanh nghiệp không thể bán sản phẩm của mình, nó sẽ phá sản.

        things are looking up

        things are looking up

        mọi thứ đang tốt đẹp lên, đang tiến triển tốt

        Things are looking up for downtown businesses.

        Các cửa tiệm trên phố lúc này đang buôn bán phát triển.

        4 bình luận khác

        1. Nhuh NguyenIam in a predicament but I belive things will be looking up
        2. Tanishi 2992I really happy when the leader' project said that things rae looking up

        Dead-end job

        Dead-end job

        Một công việc làm ăn sắp dẹp tiệm - Công việc không có tương lai

        Jim worked many dead-end jobs before finally deciding to start his own business.

        Jim đã làm nhiều công việc không mấy sáng sủa trước khi anh ấy quyết định tự mở công ty cho riêng mình

        1. Kiều Huê NguyễnI don't want to have a dead-end job when I graduate, so I need to prepare good knowledge and soft skill
         0 1 7/9/2015 15:51
         1. Ce Phan.. I don't want to recieve/take a dead-end job ...

          0 7/9/2015 16:29

        (to) go back to the drawing board

        (to) go back to the drawing board

        bắt đầu lại từ đầu

        Frank’s new business failed, so he had to go back to the drawing board.

        Công ty mới của Frank thất bại, nên anh ấy phải bắt đầu lại từ đầu.

        3 bình luận khác

        1. Kieu NguyenHe just gets canned, so he decides to move on a new place and goes back to the drawing board.  
        2. Duong QuangAfter fail in the first business, he advises me to go back to the drawing board.

        (be) out of work

        (be) out of work

        thất nghiệp

        Gary was out of work for a year before finding a new job.

        Gary đã thất nghiệp khoảng 1 năm trước khi tìm được việc mới.

        6 bình luận khác

        1. Duong QuangThe goverment is still finding a solution to the situation out of work
        2. I'm JackIf I don't learn hardly. I will be out of work after graduating.

        (to) look on the bright side

        (to) look on the bright side

        suy nghĩ lạc quan

        You lost your job? Look on the bright side-now you'll have more free time!

        Bạn mất việc rồi sao? Hãy lạc quan lên-giờ đây bạn sẽ có nhiều thời gian rảnh rỗi đấy!

        1. Van AnhWe lost but look at the bright side, we got an experience. 
        2. I'm JackI will be looking on the bright side because it's the best way to keep going.

        (to) go belly-up

        (to) go belly-up

        phá sản

        Many people lost their jobs when IBM went belly-up.

        Nhiều người mất việc khi IBM bị phá sản.

        1 bình luận khác

        1. Yến PhùngNowadays, many companies declare that they go belly-up. But it may be not true.
         1 1 10/7/2015 22:44
         1. Ce Phan... Maybe it's not true.

          0 11/7/2015 07:06

        2. Nguyễn Tuấn ĐạtI went belly-up. I have lost everthing. And now I make up my mind to go back to the drwaing board.

        (to) get one’s money’s worth

        (to) get one’s money’s worth

        đáng đồng tiền, bát gạo

        Mark has been wearing this pair of shoes for years. He really got his money’s worth with it.

        Mark đã đi đôi giày này nhiều năm rồi. Anh ta mua đôi này thật đáng đồng tiền bát gạo.

         (to) spend a great deal of money

         (to) spend a great deal of money

         chi một số tiền lớn

         She is willing to spend a great deal of money on branded clothes.

         Cô sẵn sàng chi một số tiền lớn cho quần áo hàng hiệu.

          (to) have lots of money/ wealth

          (to) have lots of money/ wealth

          có nhiều tiền/ tài sản

          He only likes to make friends with the people having lots of money.

          Anh ta chỉ thích kết bạn với những người có rất nhiều tiền thôi.

          1. chau dungi want to have lots of money

          (to) save a fortnight’s money

          (to) save a fortnight’s money

          tiết kiệm tiền cho 2 tuần liền

          With weekly pocket money, children have to save a fortnight’s money to get something essential.

          Với tiền tiêu vặt hàng tuần, trẻ em cần phải tiết kiệm trong hai tuần liền thì mới có thể mua được một thứ gì đó cần thiết.

           (to) know the value of money

           (to) know the value of money

           biết giá trị của tiền bạc

           Financial education can help children to know the value of money and teach them about spending and saving.

           Giáo dục về tài chính có thể giúp trẻ biết được giá trị của tiền bạc và dạy cho chúng cách chi tiêu và tiết kiệm.

            money cannot afford happiness

            money cannot afford happiness

            tiền bạc không mua được hạnh phúc

            Money cannot afford happiness, but it helps people deal with the travails of modern living.

            Tiền không mua được hạnh phúc, nhưng nó có thể giúp con người đương đầu với những khó nhọc của cuộc sống hiện đại.

             hush money

             hush money

             tiền hối lộ, tiền lo lót (để im việc gì đi)

             Many people are paid hush money to not testify in court. It's illegal, but it happens.

             Nhiều người được trả tiền để im lặng, không làm chứng trước tòa. Đó là một chuyện bất hợp pháp, nhưng nó vẫn xảy ra.

              (to) run out of money

              (to) run out of money

              hết tiền

              Have you ever run out of money before the end of the month?

              Có bao giờ bạn bị hết tiền trước cuối tháng chưa?

              1. Trang Quỳnhi think i always run out of money

              hard-earned money

              hard-earned money

              tiền kiếm được một cách khó khăn (lao động vất vả... ), khó kiếm

              Collocations
              • easy money: tiền dễ dàng kiếm được (ít tốn công tốn sức, thường do gian lận...)
              • dirty money: đồng tiền bất chính
              • retirement money: tiền nghỉ hưu, tiền hưu trí
              • fake money: tiền giả

              The best way to feel good about any purchase is if it's been made with hard-earned money.

              Cách tốt nhất để cảm thấy hài lòng khi mua sắm là khi ta sử dụng những đồng tiền khó kiếm được.

               waste of money

               waste of money

               sự lãng phí tiền bạc

               Smoking cigarettes is bad for your health and a waste of money.

               Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe và là một sự lãng phí tiền bạc.

                pocket money

                pocket money

                tiền tiêu vặt

                I wish mamma would send me more pocket money.

                Ước gì mẹ cho nhiều tiền tiêu vặt hơn.

                 (to) make s.o grow as more competent individuals

                 (to) make s.o grow as more competent individuals

                 làm giúp ai đó lớn lên với đầy đủ phẩm chất

                 Giving pocket money to children as soon as they finished the household chore seems to be a helpful method to make them grow as more competent individuals.

                 Cho bọn trẻ tiền tiêu vặt ngay sau khi chúng làm xong việc nhà dường như là một phương pháp hữu ích để làm chúng lớn lên với đầy đủ phẩm chất.

                  (to) allocate money

                  (to) allocate money

                  phân bổ tiền

                  The 1985 federal budget allocated 7,3 billion dollar for development programmes.

                  Ngân sách liên bang năm 1985 được phân bổ 7,3 tỷ đô la cho các chương trình phát triển.

                  1. Hoài ThươngYou should allocate more money to education than to travel
                  2. Kiều Huê NguyễnI don't know to allocate my money every month, so I never have enough money to buy sth I like
                   0 1 4/8/2015 18:33
                   1. Ce PhanIt's a good example

                    0 12/8/2015 20:40

                  (be) made of money

                  (be) made of money

                  có nhiều tiền, giàu có

                  “You want me to buy a new 3D TV for you? I’m not made of money!”

                  Bạn muốn tôi mua một chiếc tivi 3D cho bạn hả? Tôi không có nhiều tiền như vậy đâu!”

                  7 bình luận khác

                  1. Vy Vui Vẻyou are made of money and buy the BMW car without checking the price.
                  2. Tấn ĐạtI can't afford that! I' m not made of money, you know!
                   0 1 18/8/2015 23:52
                   1. Ce PhanIt's a good example

                    0 19/8/2015 07:12

                  (to) make money

                  (to) make money

                  làm ra tiền, kiếm được tiền

                  Collocations
                  • (to) earn money: kiếm tiền

                  Đó là cách dễ nhất để làm ra tiền.

                  13 bình luận khác

                  1. Vi Mũm Mĩm my sister  makes money much more me,she is always proud of it
                  2. Vi Mũm Mĩmall parents think only go to school just can make money,i don't think so,please see famous person in the world,they don't need study but still rich 

                  the sales promotion

                  the sales promotion

                  quảng cáo hàng hóa

                  The team used the sales promotion to raise money for its charitable foundation.

                  Nhóm đã sử dụng việc quảng cáo hàng hóa để quyên tiền cho quỹ từ thiện của mình.

                   (to) become adept at financial management

                   (to) become adept at financial management

                   trở nên lão luyện trong cách quản lý tài chính

                   Money given on a weekly basis to children could help them to become adept at financial management in future.

                   Cho tiền trẻ theo từng tuần có thể giúp chúng trở nên lão luyện trong cách quản lý tài chính ở tương lai.

                    an emergency fund

                    an emergency fund

                    quỹ khẩn cấp, quý dự phòng (số tiền dự phòng trong trường hợp khẩn cấp)

                    Saving money is a smart option because it provides you with an emergency fund in case you need it.

                    Tiết kiệm tiền là một lựa chọn thông minh bởi đó là quỹ khẩn cấp trong trường hợp ta cần tiền.

                     (to) get into debt

                     (to) get into debt

                     mắc nợ, mắc vào cảnh nợ nần

                     He wasted his money in wicked living, and got into debt.

                     Anh ta lãng phí tiền bạc của mình vào cuộc sống đồi bại, và bắt đầu đi vào nợ nần.

                      (be) on a tight budget

                      (be) on a tight budget

                      ngân sách có hạn, tiền bạc có hạn

                      Being a student I’m on a tight budget so I have to be careful with money.

                      Là một sinh viên, nên tiền bạc có hạn, vì vậy tôi rất cẩn thận khi sử dụng chúng.

                      1. Đỗ Thu TrangI built this house on a tight budget.

                      (be) tight-fisted

                      (be) tight-fisted

                      hà tiện, bủn xỉn

                      One reason he has so much money is that he's so tight-fisted!

                      Một lý do khiến ông ta có nhiều tiền đến vậy là bởi vì ổng rất hà tiện!

                       down the drain

                       down the drain

                       đổ sông đổ biển

                       I don’t like to throw my money down the drain.

                       Tôi không thích đem tiền đổ sông đổ biển.

                       1. DungPhamYou certainly throw your money down the drain if you play lottery,but It's like pulling teeth throwing it away when i'm addicted that one.

                       Bài tập trắc nghiệm 1
                       Bài tập trắc nghiệm 2
                       Kiểm tra kết quả
                       Close

                       Chào mừng bạn đến với Hệ thống liên kết cụm từ Vob Mapping!

                       Hướng dẫn các bước học tập cụm từ tiếng Anh trên website:
                       • 1Đọc hiểu cụm từ, nghĩa tiếng Việt, câu ví dụ trên mỗi Flashcard.
                       • 2Nghe âm thanh và đọc lặp lại tối thiểu 5 lần cho mỗi Flashcard.
                       • 3Đặt 1 câu ví dụ bằng tiếng Anh có chứa cụm từ trên Flashcard vào khung comment, thầy Ce Phan sẽ sửa lỗi cho bạn.
                       • 4Làm bài trắc nghiệm ôn tập sau khi bạn đặt đủ 24 câu ví dụ cho 24 Flashcard.
                       Bắt đầu học