Cụm từ tiếng Anh thông dụng về chủ đề Christmas & New Year

Học tiếng Anh bằng cách dựa vào những cụm từ thông dụng là cách thực hành rất hiệu giả. Các học này giúp các bạn tránh được áp dụng phải “kết hợp từ” thành câu và hạn chế lỗi sai ngữ pháp. Tuần này, Ce Phan giới thiệu chủ đề tiếng Anh Christmas & New Year (Giáng sinh và Năm mới) tại hệ thống học tiếng Anh Timeline Learning. Bài học các cụm từ tiếng Anh thông dụng là một phần trong đó.

Khác với những chủ đề khác được biên soạn với các nội dung dựa vào giáo trình Complete IELTS, chủ đề này được thiết kế để phù hợp với sự kiện lớn nhất trong năm mà hầu hết mọi người Việt đều quan tâm đó là Giáng sinh và Năm mới. Những câu chúc bằng tiếng Anh, hoặc những lời nói thông dụng trong dịp cuối năm sẽ là những gợi ý hay cho các bạn.

Để có sự chuẩn bị tốt cho các bài học và thực hành sử dụng nhiều thuật ngữ nhất liên quan tới chủ đề này, các bạn nên thực hành sử dụng các cụm từ tiếng Anh này trong các bài nói, bài viết của mình. Bước căn bản nhất để bạn có thể ghi nhớ tốt hơn là thực hành 2 bước bên dưới.

Các bước thực hành:

– Bước 1: Đặt câu ví dụ với từng Flashcard

– Bước 2: Làm bài tập thực hành 1,2

months of separation

months of separation

những tháng ngày xa cách

Wish someone would find each other again after the months of separation! Good for Christmas full of joy; happy enough and peace so much!

Chúc cho ai đó sẽ tìm lại được nhau sau tháng ngày xa cách! Chúc cho Giáng sinh tràn đầy niềm vui; hạnh phúc và bình yên!

  find a shoulder to share

  find a shoulder to share

  tìm thấy bờ vai để chia sẻ

  Christmas back on. Will someone be happy half love! Will someone be alone will find a shoulder to share!

  Giáng sinh lại về. Chúc cho ai đó hạnh phúc bên một nửa yêu thương! Chúc cho ai còn cô đơn sẽ tìm thấy bờ vai để chia sẻ!

   take the wishes of happiness

   take the wishes of happiness

   dành những lời chúc hạnh phúc

   So why do we not take the wishes of happiness to those who have never met, ever known, or once talk.

   Sao chúng ta không dành những lời chúc hạnh phúc cho những người ta chưa từng gặp, từng quen, hoặc chưa một lần nói chuyện.

    season of love and happiness

    season of love and happiness

    mùa của yêu thương và hạnh phúc

    Christmas is the season of love and happiness to those who have found a loving half.

    Giáng sinh là mùa của yêu thương và hạnh phúc với những ai đã tìm thấy một nửa yêu thương.

     (be) filled with

     (be) filled with

     lấp đầy bởi

     May your life be filled with joy and happiness and may each new day bring you moments to cherish.

     cuộc sống của bạn có thể được lấp đầy với niềm vui và hạnh phúc và có thể mỗi ngày mới mang lại cho bạn những khoảnh khắc yêu thương.

      see the New Year in

      see the New Year in

      đón giao thừa

      And you? Did you see the New Year in?

      Còn bạn? Bạn có đón giao thừa hay không?)

       get for Christmas

       get for Christmas

       Nhận quà cho Giáng Sinh

       What did you get for Christmas?

       Con đã nhận được quà tặng gì trong lễ Giáng Sinh vậy?

        make resolutions

        make resolutions

        đặt ra mục tiêu dự định cho năm mới

        Have you made any resolutions?

        Bạn đã có ý định năm mới nào chưa?

        1. Lê Thị Bích CôngMaking resolutions is very important.

        At the stroke of midnight

        At the stroke of midnight

        Vào lúc nửa đêm

        At the stroke of midnight on Christmas, if a fat man dressed in a red suit jumps through your window, grabs you and puts you in a sack, don’t panic.

        Vào giữa đêm Giáng Sinh, nếu một ông già mập mặc đồ đỏ nhảy qua cửa sổ, gói bạn lại và cho vào bao tải thì đừng có chống cự nhé

         a wonderful New Year

         a wonderful New Year

         một năm mới tuyệt vời

         Christmas time is here. I hope you have a wonderful New Year. May every day hold happy hours for you.

         Giáng sinh đã đến. Tôi chúc bạn một năm mới thật tuyệt vời. Mong mỗi ngày qua đi sẽ là những giờ phút hạnh phúc nhất dành cho bạn

          spread cheer

          spread cheer

          tràn ngập niềm hạnh phúc

          Love, Peace and Joy came down on earth on Christmas day to make you happy and cheerful. May Christmas spread cheer in your lives!

          Tình Yêu, An Bình và Niềm Vui đã đến trên địa cầu trong lễ Giáng sinh để làm cho bạn hạnh phúc và hân hoan. Chúc cho niềm hạnh phúc tràn ngập cuộc đời bạn

           be surrounded by

           be surrounded by

           Bao quanh bởi

           May this Christmas be so special that you never ever feel lonely again and be surrounded by loved ones throughout

           Chúc cho Giáng Sinh này đặc biệt đến nỗi bạn sẽ không bao giờ còn cảm thấy cô đơn nữa và luôn có những người thương yêu bên cạnh.

            a brilliant and happy Christmas season

            a brilliant and happy Christmas season

            một mùa Giáng sinh an lành và vui tươi

            With all good wishes for a brilliant and happy Christmas season. Hope things are going all right with you

            Gửi đến bạn những lời chúc tốt đẹp cho một mùa Giáng sinh an lành và vui tươi. Hi vọng mọi điều bình an sẽ đến với bạn.

             (to) live longer

             (to) live longer

             sống lâu hơn, sống thọ hơn

             According to the evidence, the husband probably lived longer than his wife.

             Theo những bằng chứng cho thấy người chồng có thể sống lâu hơn vợ.

              (to) decorate s.th

              (to) decorate s.th

              trang hoàng, trang trí, sửa sang (nhà cửa, phòng ốc...)

              Collocations
              • (to) decorate the interior: trang trí nội thất
              • (to) decorate the walls: trang tí bức tường
              • (be) decorated: được trang trí

              Do you decorate the outside of your house for Christmas?

              Bạn có trang hoàng bên ngoài nhà mình trong dịp Giáng sinh không?

              1. Ty Phu DongDo you decorate the inside of your house for Nguyen Dan holiday?
              2. Bạch Dươngwhen Tet comes, everyone are buzy tidying and decorating their huoses

              On occasion of New Year

              On occasion of New Year

              Nhân dịp năm mới

              On occasion of New Year, wishing your family the most happiness in New Year and everything is the best!

              Nhân dịp năm mới em xin chúc gia đình anh chị một năm mới thật hạnh phúc, vạn sự như ý!

               improve in love

               improve in love

               tăng tiến trong tình yêu

               Nice day, New Year! By all my heart, I wish you will improve in love, in common sense and more healthy. May be these are most valuable properties.

               Ngày lành, năm mới! Bằng tất cả tấm lòng, chúc bạn được tăng tiến trong tình yêu, trong lẽ phải và nhiều sức khỏe. Đó là tài sản quý báu.

                happy in fullest measure

                happy in fullest measure

                hạnh phúc tràn đầy

                Sending you this present with my heart and with that you’ll be happy in fullest measure. May the happiest things always happen to you?

                Gởi đến bạn món qùa này với cả tấm lòng và một lời chúc bạn sẽ hạnh phúc tràn đầy. Những điều hạnh phúc nhất luôn đến với bạn.

                 (to) extend to sb all good wishes

                 (to) extend to sb all good wishes

                 gửi đến ai đó những lời chúc tốt đẹp

                 Allow me to congratulation you on arrival of the New Year and to extend to you all my good wishes for your perfect health and lasting prosperity.

                 Cho phép tôi chúc mừng bạn nhân dịp năm mới đến và xin gửi đến bạn những lời chúc tốt đẹp: dồi dào sức khỏe và thịnh vượng.

                  bring you peace and prosperity

                  bring you peace and prosperity

                  mang sự bình yên và phát đạt đến cho bạn

                  I hope that the coming year bring you peace and prosperity.

                  Mong rằng năm mới sẽ mang sự bình yên và phát đạt đến cho bạn.

                   plain sailing

                   plain sailing

                   thuận buồm xuôi gió

                   Surround magnificent travel of your life. I hope in years to come you will have a good health and plain sailing.

                   Hãy để lời chúc sâu lắng của tôi luôn bên cạnh cuộc sống tuyệt vời của bạn. Tôi hy vọng năm tới bạn luôn khỏe mạnh và thuận buồm xuôi gió trong công việc.

                    get success

                    get success

                    gặt hái thành công

                    In this New Year, I wish you achieve all your goals in life, and get success at every step of life, enjoy a wonderful 2016.

                    Năm mới, tôi chúc bạn đạt được tất cả mục tiêu của mình trong cuộc sống,và có được thành công trong mọi chặng đường , tận hưởng một năm 2016 tuyệt vời.

                    1. Nguyen Anhi am very trying to improve my English skill, I believe, i will get success.

                    sincere greeting

                    sincere greeting

                    lời chúc chân thành

                    Hoping this card bring you my sincere greetings. You will be blessed through the coming year in fullest measure.

                    Hy vọng tấm thiệp này sẽ chuyển đến những lời chúc chân thành của tôi đến với bạn. Bạn sẽ tràn đầy hạnh phúc trong tương lai.

                     have profitable year

                     have profitable year

                     năm mới phát tài

                     Have a happy and profitable year.

                     Chúc bạn năm mới vui vẻ và phát tài.

                      have a joy-filled new year

                      have a joy-filled new year

                      chúc năm mới toàn những niềm vui

                      Let your spirit soar and have a joy-filled new year

                      Hãy để tâm hồn bạn bay lên và chúc bạn một năm mới tòan những niềm vui.

                       Bài tập trắc nghiệm 1
                       Bài tập trắc nghiệm 2
                       Kiểm tra kết quả
                       Close

                       Chào mừng bạn đến với Hệ thống liên kết cụm từ Vob Mapping!

                       Hướng dẫn các bước học tập cụm từ tiếng Anh trên website:
                       • 1Đọc hiểu cụm từ, nghĩa tiếng Việt, câu ví dụ trên mỗi Flashcard.
                       • 2Nghe âm thanh và đọc lặp lại tối thiểu 5 lần cho mỗi Flashcard.
                       • 3Đặt 1 câu ví dụ bằng tiếng Anh có chứa cụm từ trên Flashcard vào khung comment, thầy Ce Phan sẽ sửa lỗi cho bạn.
                       • 4Làm bài trắc nghiệm ôn tập sau khi bạn đặt đủ 24 câu ví dụ cho 24 Flashcard.
                       Bắt đầu học