TÍNH TỪ TRONG TIẾNG ANH

Các tính từ trong tiếng Anh mô tả người, địa điểm và các đồ vật- con vật. Hãy theo các danh mục bên dưới để tìm hiểu rõ hơn các bài viết hướng dẫn các tính tình trong tiếng Anh một cách chính xác hơn, và mang tính mô tả nhiều hơn.

TÍNH từ trong tiếng Anh

Close

Chào mừng bạn đến với Hệ thống liên kết cụm từ Vob Mapping!

Hướng dẫn các bước học tập cụm từ tiếng Anh trên website:
  • 1Đọc hiểu cụm từ, nghĩa tiếng Việt, câu ví dụ trên mỗi Flashcard.
  • 2Nghe âm thanh và đọc lặp lại tối thiểu 5 lần cho mỗi Flashcard.
  • 3Đặt 1 câu ví dụ bằng tiếng Anh có chứa cụm từ trên Flashcard vào khung comment, thầy Ce Phan sẽ sửa lỗi cho bạn.
  • 4Làm bài trắc nghiệm ôn tập sau khi bạn đặt đủ 24 câu ví dụ cho 24 Flashcard.
Bắt đầu học