(to) immerse oneself in a language

(to) immerse oneself in a language

đắm mình trong ngôn ngữ, học ngôn ngữ tại nước bản xứ

You can immerse yourself in a language when studying and working with the students of various nationalities.

Bạn có thể đắm mình trong ngôn ngữ khi học tập và làm việc với nhiều sinh viên của các quốc gia khác nhau.

1 bình luận khác

 1. Le NhanYou should try to make an atmosphere in which you can immerse yourself in English
 2. Nguyen Quangif you want to go abroad,  you must immerse yourself in english 

carnivorous species

carnivorous species

loài ăn thịt

Silver foxes are one of the most widely distributed carnivorous species in the world.

Cáo bạc là một trong những loài động vật ăn thịt phân bố rộng rãi nhất trên thế giới.

 1. Tram PhuongTigers are a strongest carnivorous species in the world

reptiles and amphibians

reptiles and amphibians

loài bò sát và động vật hữu cơ

The park has eight species of reptiles and amphibians, including four species of snake.

Công viên này có 8 loài bò sát và lưỡng cư, trong đó bao gồm 4 loài rắn.

  a big change

  a big change

  một sự thay đổi lớn

  But this is a big change in your affairs, and we must talk it over.

  Nhưng đây là một sự thay đổi lớn trong công việc của bạn, và chúng ta phải thảo luận về nó.

  1. Tram PhuongI wish I would have a big change to chance my life when I decide to study Enghish 
  2. Huynh TramWill be a big change when I finish university

  original beauty

  original beauty

  vẻ đẹp nguyên bản

  The original beauty is never so great as that which may be introduced.

  Vẻ đẹp nguyên bản thì không bao giờ tuyệt vời như những gì được giới thiệu.

   the borderless dark sky

   the borderless dark sky

   bầu tời tối om vời vợi (nhìn hoài không thấy trăng sao)

   It seemed as if eyes looked down on him from the borderless dark sky.

   Dường như có những cặp mặt nhìn anh ấy từ bầu trời tối om.

    (to) take an airplane

    (to) take an airplane

    đi máy bay, bắt chuyến bay

    How can I take an airplane?

    Tôi phải làm như thế nào để đi máy bay?

    1. lynI will take an airplane at 5:00 pm on Sunday.

    light pollution

    light pollution

    ô nhiễm ánh sáng

    It is reported to be at least one mile above sea level with low levels of light pollution.

    Có một báo cáo cho thấy ít nhất một dặm phía trên so với mặt nước biển bị ô nhiễm ánh sáng nhẹ.

     comfortable and cheap transportation

     comfortable and cheap transportation

     giao thông thoải mái và giá rẻ

     If there is comfortable and cheap transportation such as buses and trains, people will choose to use it rather than driving.

     Nếu có giao thông thoải mái và giá rẻ tương tự như xe buýt và xe lửa thì mọi người sẽ chọn sử dụng chúng thay vì tự lái xe.

      in the direction of

      in the direction of

      về hướng

      Tom went off in the direction of home.

      Tom đi theo hướng về nhà

       (to) chat to/with S.O

       (to) chat to/with S.O

       nói chuyện phiếm

       If he wanted to chat with me, we could do so in public.

       Nếu anh muốn trò chuyện với tôi, chúng ta có thể nói chuyện giữa nơi công cộng.

        cognitive science

        cognitive science

        nhận thức khoa học

        Cognitive science tends to view the world outside the mind much as other sciences do.

        Nhận thức khoa học có xu hướng nhìn nhận thế giới ngoài tâm trí nhiều như các khoa học khác làm.

         (to) make contact with

         (to) make contact with

         được nói với, được gặp

         I finally made contact with her in Paris.

         Cuối cùng tôi đã gặp được cô ta ở Paris.

          (to) make concession

          (to) make concession

          nhượng bộ, nhân nhượng

          She made no concession to his age; she expected him to work as hard as she did.

          Cô ấy đã không nhượng bộ tuổi tác của anh ấy; cô mong anh ấy làm việc chăm chỉ như cô đã làm.

          1. Thuy DuongThe meeting is very taut. No one made concession.
          2. English ClassI explained to her that increased traffic during the time it was raining was the reason for late delivery, but she made no concession to it.

          (be) ashamed of

          (be) ashamed of

          xấu hổ, hổ thẹn

          She was deeply ashamed of her behaviour at the party.

          Cô ấy rất xấu hổ vì cách cư xử của mình tại bữa tiệc

          1 bình luận khác

          1. Phát Nguyễnit will be ashamed of mine if i get a lower score in chemistry. I am always a top of chemistry class
          2. Hồ NhậtI am always ashamed of singing in front of the class.

          face to face

          face to face

          đối mặt (gặp nhau trực tiếp)

          I really should talk with her face to face.

          Tôi thật sự nên nói chuyện trực tiếp với cô ấy.

           spoken word

           spoken word

           lời nói

           Collocations
           • by word of mouth : bằng lời nói, truyền khẩu
           • high (hard, warm, hot, sharp) words: lời nói nặng

           It can also sometimes be harder to understand spoken words over a telephone.

           Đôi khi cũng rất khó để hiểu lời nói qua điện thoại.

           1. Phát NguyễnI could not take back my spoken word to her. I knowed it hurt her painfully

           body language

           body language

           ngôn ngữ cơ thể (biểu lộ cảm giác qua cách đi, đứng, di chuyển..., chứ không phải bằng lời nói)

           Shaking hand is an important part of body language.

           Động tác bắt tay là một phần quan trọng của ngôn ngữ cơ thể.

           1. English ClassBody language helps a presentation more animated.

           eye contact

           eye contact

           giao tiếp bằng mắt

           During dinner, they sit opposite each other, she never talks or makes eye contact with him.

           Suốt bữa tối, họ ngồi đối diện nhau, cô ấy chẵng thèm nói chuyện hay nhìn anh ta.

           1. English ClassShe rarely made eye contact when she talked to someone younger.

           nonverbal communication

           nonverbal communication

           giao tiếp qua nét mặt, cử chỉ, chứ không dùng lời nói

           Collocations
           • verbal communication: giao tiếp bằng lời nói

           John Mole teaches people all over the world how to understand nonverbal communication.

           John Mole dạy cho mọi người trên khắp thế giới hiểu được cách chúng ta giao tiếp bằng cử chỉ, nét mặt.

            oral communication

            oral communication

            giao tiếp bằng lời nói

            A manager may not be inclined to hire an employee with poor oral communication skills.

            Một nhà quản lý có thể không có khuynh hướng thuê một nhân viên có kỹ năng giao tiếp kém.

             Close

             Chào mừng bạn đến với Hệ thống liên kết cụm từ Vob Mapping!

             Hướng dẫn các bước học tập cụm từ tiếng Anh trên website:
             • 1Đọc hiểu cụm từ, nghĩa tiếng Việt, câu ví dụ trên mỗi Flashcard.
             • 2Nghe âm thanh và đọc lặp lại tối thiểu 5 lần cho mỗi Flashcard.
             • 3Đặt 1 câu ví dụ bằng tiếng Anh có chứa cụm từ trên Flashcard vào khung comment, thầy Ce Phan sẽ sửa lỗi cho bạn.
             • 4Làm bài trắc nghiệm ôn tập sau khi bạn đặt đủ 24 câu ví dụ cho 24 Flashcard.
             Bắt đầu học