At the tender (young) age of …

At the tender (young) age of …

Ở độ tuổi (trẻ) ... khi làm một chuyện gì đó ; Làm một chuyện gì đó khi tuổi còn trẻ.

Collocations
 • at/from an early age: Khi còn trẻ (còn nhỏ tuổi)

Joshua Wong, the once-idolised student leader who, at the tender age of 14, led Umbrella Movement for greater democracy in Hong Kong.

Joshua Wong, nhà lãnh đạo sinh viên từng là thần tượng khi còn ở tuổi 14, đã lãnh đạo Phong trào Dù vàng cho một nền dân chủ tốt ở Hồng Kông.

  One country, two systems

  One country, two systems

  Một đất nước, hai chế độ ; Một đất nước với hai thể chế chính trị khác nhau.

  The Hong Kong protests are the inevitable effect of an impossible system, 'one country, two systems'.

  Các cuộc biểu tình ở Hồng Kông là tác động không thể tránh khỏi của một hệ thống bất khả thi, 'một đất nước, hai chế độ'.

   A match made in heaven

   A match made in heaven

   Một cặp trời sinh, hai người rất đẹp đôi, họ rất hợp nhau và bổ khuyết cho nhau để thành một cặp hoàn hảo.

   Collocations
   • Fall in love with somebody: Phải lòng với ai đó
   • Love at the first sight: Yêu ai ngay cái nhìn đầu tiên, tình yêu sét đánh
   • Be head over the heels: Yêu ai đó rất nhiều (có thể hy sinh vì nhau)
   • Tie the knot: Cưới nhau, 'đeo gông vào cổ'

   Do you think Truong Giang and Nha Phuong will get married?– I hope they will. They’re a match made in heaven.

   Bạn có nghĩ Trường Giang và Nhã Phương sẽ cưới không?- Tôi hi vọng là có. Họ là một cặp trời sinh.

   16 bình luận khác

   1. Phạm NgọcThey won't break up, they are a match made in heaven.
   2. Diep Caex girlfriend , do you think they are a match made in heaven ?
   critical thinking skill

   critical thinking skill

   kỹ năng tư duy phản biện

   Collocations
   • Critical intellectual skill: Kỹ năng tư duy/ trí tuệ phản biện
   • The art of thinking clearly: Nghệ thuật tư duy rành mạch
   • Systems thinking : Tư duy hệ thống

   Nghệ thuật là một môn học tuyệt vời để xây dựng và sử dụng các kỹ năng tư duy phản biện.

   7 bình luận khác

   1. To PhucApplying interactive learning helps student to strengthen problem and critical thinking skills
   2. Takahashi AkiraThe lawyer have to have a good critical thinking skill
   An exception to the rule

   An exception to the rule

   Ngoại lệ ; Trường hợp nằm ngoài quy tắc

   Collocations
   • with the exception of ...: Theo/Với sự ngoại lệ của ...
   • notable exception: Trường hợp ngoại lệ đáng chú ý
   • an exception to the general rule: Một trường hợp ngoại lệ trong những lẽ thông thường

   Những người như Bill Gates và Steve Jobs không phải lẽ thường. Họ là những trường hợp ngoại lệ.

   7 bình luận khác

   1. Phạm NgọcThat was an exception to the rule when she got the job
   2. Thuý Ngâni've never been hate someone after interect at the first time but she is exceptions 
   the language of respectability

   the language of respectability

   ngôn ngữ của sự tôn trọng

   Collocations
   • a certain respectability: sự tôn trọng nhất định
   • the high degree of respectability: sự tôn trọng cao
   • (to) gain respectability: đạt được sự tôn trọng
   • the highest respectability: sự tôn trọng cao nhất

   Bước vào cánh gà một cách thầm lặng khi màn trình diễn còn dang dở, Mỹ Tâm đã biểu lộ ngôn ngữ của sự tôn trọng mà cô ấy xứng đáng có được trước khán giả.

   1. Sai Vu Bao LinhWhat is the language of respectability?
   2. Chau HanI want to gain respectability in the life
   The hamburger technique of writing

   The hamburger technique of writing

   Phương pháp 'bánh hamburger' cho viết luận

   Collocations
   • the hamburger paragraph: đoạn văn hamburger
   • the sandwich paragraph: đoạn văn bánh mì kẹp
   • the hamburger paragraph method: phương pháp viết đoạn văn theo kiểu hamburger

   Giáo viên chỉ dẫn viết văn thường gọi cách để cấu trúc nên một đoạn văn tốt là 'Phương pháp bánh hamburger cho viết luận'.

    in a row

    in a row

    liên tiếp, trong một hàng

    Collocations
    • one after the other: hết cái này tới cái khác
    • in sequence: theo thứ tự

    Số trẻ em ở Nhật Bản đã giảm trong năm thứ 37 liên tiếp, một dấu hiệu của nỗ lực thất bại để bù đắp dân số già tăng cao của đất nước này.

    1 bình luận khác

    1. Do HangBTS won Top Social Artist Award at BMAs 2 years in a row
    2. Tran TramI have ever arranged in a row when I study at primary school 
    Both a scholar and a warrior

    Both a scholar and a warrior

    Văn võ song toàn

    Collocations
    • (be) multitalented: đa tài
    • be) versatile: đa tài, giỏi nhiều lĩnh vực
    • Tricks of the trade: Nhiều kỹ năng

    We all know that nobody is perfect, but my friend, Nguyen Van Quang is an exception. He has both a scholar and a warrior.

    Tất cả chúng ta đều biết rằng không có ai hoàn hảo, nhưng một người bạn của tôi- Nguyễn Văn Quang lại là một trường hợp ngoại lệ. Anh ấy văn võ song toàn !

    2 bình luận khác

    1. Đặng TùngIn the past, Tran Hung Dao is a famous general who has both a scholar and a warrior.
    2. Tran TramI think that to have  both a scholar and warrior are trainning process. Because, we must try, try harder. There will be a day when we will  success
    crisis of confidence

    crisis of confidence

    Khủng hoảng niềm tin

    Collocations
    • economic crisis: khủng hoảng kinh tế
    • financial crisis: khủng hoảng tài chính
    • overpopulation crisis: khủng hoảng do bùng nổ dân số

    In Vietnam, education system has experienced a crisis of confidence in recent years following the scandals of both teachers and scholars.

    Ở Việt Nam, hệ thống giáo dục đang mắc phải khủng hoảng niềm tin trong những năm gần đây sau những vụ lùm xùm của cả giáo viên và các học giả.

    2 bình luận khác

    1. Tran Nha TrucBecause of the robberies, there has been a crisis of confidence in the city's security.
    2. Chau HanChina in recent years was overpopulation crisis 
    (to) have a green thumb

    (to) have a green thumb

    mát tay, có khiếu chăm bóm cái gì đó

    Collocations
    • (to) receive a green thumb: mát tay, dễ nuôi hay chăm bóm thứ gì đó
    • with a green thumb: ... với sự mát tay

    Loy, a talented singer, also has a green thumb. He is extremely fond of pets, especially dogs and cats.

    Loy một ca sĩ có tài và cũng là một người rất mát tay. Anh ấy rất yêu thích thú cưng, đặc biệt là chó và mèo.

    1 bình luận khác

    1. Vũ Như MaiMy mother who is a nurse has a green thumb. All the patients who she has took care of are always well so fast.
    2. Nguyễn Thị Hà TrangLee Soo Man - Old CEO of SM Entertainment has a green thumb. The artists under his control are very successful and famous
    one’s energy and commitment

    one’s energy and commitment

    Năng lượng và sự cam kết của ai đó

    Collocations
    • strong commitment: sự cam kết mạnh mẽ
    • lifelong commitment: cam kết suốt đời
    • long term commitment: sự cam kết dài hạn
    • involuntary commitment: sự cam kết không tự nguyện
    • personal commitment: cam kết cá nhận

    Năng lượng và sự cam kết của anh ấy khiến mọi thứ tiến triển tốt lên. Học viên của anh ấy đã đạt được những cải tiến đáng kể sau một khóa học cấp tốc.

     (to) give up

     (to) give up

     từ bỏ, bỏ cuộc

     Collocations
     • (to) try your best: cố gắng hết sức
     • (to) put your effort to do s.th: nỗ lực làm điều gì đó
     • (to) give it your best shot: cố gắng làm điều gì đó hết mình
     • (to) try as hard as your can: Cố gắng hết sức có thể
     • (to) buckle down: làm việc một cách nghiêm túc
     • (to) hang in there: đừng từ bỏ

     Giving up something does not mean you have not given it a shot. It is just because you do not want to be chosen by anyone.

     Việc ta từ bỏ không có nghĩa là ta đã không nỗ lực. Chỉ vì ta không muốn là thứ để người khác lựa chọn.

     2 bình luận khác

     1. Đặng TùngI promise I never give up learning English.
     2. Phạm Minh TrangWhenever you want to give up something, think about the reason why you started it
     (to) curl a superb shot

     (to) curl a superb shot

     Cú sút bóng vòng cung ; sút bóng đi theo quỹ đạo đường cong

     Collocations
     • a overhead kick: ngả người sút bóng, lật bàn đèn, xe đạp chổng ngược

     Quang Hai curled a superb shot past Mohamed al-Bakari to signal the need for extra-time.

     Quang Hải tung cú sút bóng vòng cung vượt qua Mohamed al-Bakari như một dấu hiệu mở ra một hiệp phụ

     1. Duong QuangI think Quang Hai's the best by far because he has curl a superb shot pass goldkeeper wonderful.
     (to) brilliantly block

     (to) brilliantly block

     cản phá tuyệt đẹp [trong thể thao]

     Collocations
     • Put eleven men behind the ball: đổ bê tông
     • Penalty kick, penalty shot: sút phạt đền

     Goalkeeper Bui Tien Dung brilliantly blocks two of Qatar's five shots in the penalty shootout.

     Thủ môn Bùi Tiến Dũng đã ngăn chặn hai cú sút của Qatar trong loạt sút luân lưu.

      be honest with (oneself and others)

      be honest with (oneself and others)

      trung thực/ thành thật với (bản thân và những người khác)

      Collocations
      • (to) turn (earn) an honest penny : làm ăn lương thiện
      • (to) give an honest opinion : đưa ra ý kiến thành thật
      • in all honesty : một cách thành thật

      “Our lives improve only when we take chances and the first and most difficult risk we can take is to be honest with ourselves.” ~Walter Anderson

      "Cuộc sống được cải thiện chỉ khi chúng ta có cơ hội và trở ngại đầu tiên- khó khăn nhất ta phải vượt qua là phải trung thực với chính mình"-Walter Anderson

      2 bình luận khác

      1. Đặng TùngTo become a kind person, I have to be honest with myself and others.
      2. Takahashi AkiraThere is only a few people can be honest with themselves
      (to) put on weight

      (to) put on weight

      Tăng cân ; làm gia tăng cân nặng

      “I’ve decided to stop trying to put on weight." - James Stewart

      "Tôi quyết định là sẽ ngừng nỗ lực tăng cân (trong năm mới)"- James Stewart

      8 bình luận khác

      1. Nguyễn ThảoI've tried many way to put on my weight but.. You know.. It doesn't work
      2. Đào Thưit's hard to put on weight 
      live each day intelligently

      live each day intelligently

      sống thông minh mỗi ngày

      “...live each day intelligently, and ... meet the future ... sanely, calmly, and with courage." - Carole Lombard

      "...sống mỗi ngày thông minh, và ... bắt gặp tương lai ... thanh thản, bình tĩnh và can đảm" - Carole Lombard

      1 bình luận khác

      1. Đặng TùngLiving each day intelligently is a simple way to make us feeling happy.
      2. Takahashi AkiraWhen we live each day intelligently, we can do everything
      Keep hoping machine running

      Keep hoping machine running

      Giữ cho "cỗ máy hy vọng" luôn vận hành, luôn giữ niềm tin

      “Stay glad. Keep hoping machine running. Love everybody. Make up your mind." - Woody Guthrie

      "Giữ lấy niềm vui. Giữ niềm hy vọng. Yêu thương mọi người. Giữ lấy quyết định"- Woody Guthrie

      2 bình luận khác

      1. Đặng TùngWhen we keep hoping machine running, we can pass all difficult risks.
      2. Takahashi AkiraIf we keep hoping machine running, the wonder things will be happen
      (to) stand out in the cold

      (to) stand out in the cold

      Đứng dưới trời lạnh giá

      Collocations
      • (to) stand out in the rain: Đứng dưới trời mưa
      • (to) stand out in the sun: Đứng dưới trời nắng
      • (be) stand out: Nổi bật

      Aristotle once said "To appreciate the beauty of a snowflake it is necessary to stand out in the cold."

      Aristotle từng nói "Cách thể hiện sự yêu thích một cánh hoa tuyết thì chắc hẳn phải đứng ở ngoài trời giá rét"

      2 bình luận khác

      1. Tran Nha TrucThe liitle girl is standing out in the cold, wandering the crowded street: "Matches! Anyone wants to buy matches..?"People take a quick glance at her as they pass by, but nobody stop to help the poor girl...
      2. Phạm BíchI cried and stand out in the cold in the day I failed the university entrance exam
      Close

      Chào mừng bạn đến với Hệ thống liên kết cụm từ Vob Mapping!

      Hướng dẫn các bước học tập cụm từ tiếng Anh trên website:
      • 1Đọc hiểu cụm từ, nghĩa tiếng Việt, câu ví dụ trên mỗi Flashcard.
      • 2Nghe âm thanh và đọc lặp lại tối thiểu 5 lần cho mỗi Flashcard.
      • 3Đặt 1 câu ví dụ bằng tiếng Anh có chứa cụm từ trên Flashcard vào khung comment, thầy Ce Phan sẽ sửa lỗi cho bạn.
      • 4Làm bài trắc nghiệm ôn tập sau khi bạn đặt đủ 24 câu ví dụ cho 24 Flashcard.
      Bắt đầu học