DANH TỪ GHÉP

Các từ ngữ có thể kết hợp lại với nhau và tạo thành danh từ ghép. Danh từ ghép rất phổ biến trong tiếng Anh và gần như xuất hiện trong các câu nói hằng ngày.

Danh từ ghép có hai phần. Phần đầu của danh từ ghép cho biết loại đối tượng hoặc người được nói đến hoặc đề cập tới mục đích mà nó hướng đến. Phần thứ hai là xác định đối tượng hoặc người trong câu hỏi.

Danh từ ghép thường có ý nghĩa rất khác nhau hoặc đề cập một cách cụ thể hơn các từ ngữ riêng biệt.

Phần 1: đối tượng/ người hay mục đích hướng đến Phần 2: xác định đối tượng hay người Danh từ ghép
police man policeman
boy friend boyfriend
water tank water tank
dining table dining-table

Danh từ ghép có thể được viết bằng một từ, từ có dấu gạch nối, hay bằng hai từ. Không có quy định rõ ràng về việc này. Một quy tắc chung để viết các danh từ ghép phổ biến bằng một từ, và các danh từ ít phổ biến khác bằng hai từ.

Yếu tố tạo nên một danh từ ghép là phần rất đa dạng của lời nói.

Compound elements (các yếu tố tạo nên danh từ ghép) Examples
noun + noun (danh từ + danh từ) motorcycle
printer cartridge
bedroom
noun + verb (danh từ + động từ) rainfall
haircut
train-spotting
noun + adverb (danh từ + phó từ) hanger-on
passer-by
verb + noun (động từ + danh từ) washing machine
driving licence
swimming pool
verb + adverb (danh từ + phó từ) lookout
take-off
drawback
adverb + noun (phó từ + danh từ) onlooker
bystander
adjective + verb (tính từ + động từ) dry-cleaning
public speaking
adjective + noun (tính từ + danh từ) greenhouse
software
redhead
adverb + verb (phó từ + động từ) output
overthrow
upturn
input
CÁCH PHÁT ÂM

Khi phát âm, trọng âm rất quan trọng, vì nó giúp phân biệt một danh từ ghép và một tính từ với một danh từ. Trong danh từ ghép, trọng âm thường rơi vào âm tiết đầu tiên.

EXAMPLE

  • a ‘greenhouse = nhà kính, nơi trồng rau quả (danh từ ghép)
  • a green ‘house = ngôi nhà màu xanh (một tính từ và một danh từ)
  • a ‘bluebird = chim sơn ca (danh từ ghép)
  • a blue ‘bird = chim có lông màu xanh (một tính từ và một danh từ)
Close

Chào mừng bạn đến với Hệ thống liên kết cụm từ Vob Mapping!

Hướng dẫn các bước học tập cụm từ tiếng Anh trên website:
  • 1Đọc hiểu cụm từ, nghĩa tiếng Việt, câu ví dụ trên mỗi Flashcard.
  • 2Nghe âm thanh và đọc lặp lại tối thiểu 5 lần cho mỗi Flashcard.
  • 3Đặt 1 câu ví dụ bằng tiếng Anh có chứa cụm từ trên Flashcard vào khung comment, thầy Ce Phan sẽ sửa lỗi cho bạn.
  • 4Làm bài trắc nghiệm ôn tập sau khi bạn đặt đủ 24 câu ví dụ cho 24 Flashcard.
Bắt đầu học