CÁCH DÙNG CÂU TƯỜNG THUẬT TRONG TIẾNG ANH

Sử dụng các bài viết được liệt kê bên dưới để học cách sử dụng tường thuật trong tiếng Anh để kể về một điều gì đó, theo cả 2 cách: trực tiếp và gián tiếp.

CÂU TƯỜNG THUẬT TRONG TIẾNG ANH
Close

Chào mừng bạn đến với Hệ thống liên kết cụm từ Vob Mapping!

Hướng dẫn các bước học tập cụm từ tiếng Anh trên website:
  • 1Đọc hiểu cụm từ, nghĩa tiếng Việt, câu ví dụ trên mỗi Flashcard.
  • 2Nghe âm thanh và đọc lặp lại tối thiểu 5 lần cho mỗi Flashcard.
  • 3Đặt 1 câu ví dụ bằng tiếng Anh có chứa cụm từ trên Flashcard vào khung comment, thầy Ce Phan sẽ sửa lỗi cho bạn.
  • 4Làm bài trắc nghiệm ôn tập sau khi bạn đặt đủ 24 câu ví dụ cho 24 Flashcard.
Bắt đầu học